ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ανακοίνωση του προέδρου της ΝΟΔΕ Λάρισας της ΝΔ Χρ. Καπετάνου

Η πρόταση διαλόγου που απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας για τη συγχώνευση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα, έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τη Λάρισα και την Θεσσαλία ευρύτερα, που πρέπει να επισημανθούν και να γίνουν κατανοητές από όλους.

Σύμφωνα με την πρόταση, όλες οι οικονομικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Θεσσαλίας καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους μεταφέρονται στην έδρα του νέου Ιδρύματος.

Η προτεινόμενη αναδιάταξη των Τμημάτων του ενιαίου Πανεπιστημίου έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των λειτουργούντων Τμημάτων του ΤΕΙ στη Λάρισα από 11 σε 7 και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού των εισακτέων κατά 35-40%. Έτσι ο φοιτητικός πληθυσμός της πόλης της Λάρισας θα περιορισθεί κατά ένα ποσοστό 35-40% με ανάλογες συνέπειες. Η μείωση του φοιτητικού πληθυσμού θα έχει αντίστοιχες επιπτώσεις στην αγορά κατοικίας και στο μέγεθος της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επιπλέον, ο προτεινόμενος τρόπος διαχείρισης του Αβερώφειου Ιδρύματος πετυχαίνει επίσης το ακατόρθωτο: Η Αβερώφειος, προτείνεται να γίνει αγροδιατροφικό τεχνολογικό πάρκο, το οποίο θα ελέγχεται από ένα Ινστιτούτο που υπάγεται σε ένα νομικό πρόσωπο, ήτοι το ερευνητικό κέντρο «ΙΑΣΩΝ».

Η πρόταση του Υπουργού Γαβρόγλου, διέπεται από ένα μένος και κατά των υπαλλήλων του ΤΕΙ. Τους στερεί όλα τα δικαιώματα εξέλιξης. Όλες οι θέσεις ευθύνης (διευθυντές και τμηματάρχες) καταργούνται στη Λάρισα και στη Λαμία και παραμένουν μόνο στο προσωπικό που υπηρετεί στη σημερινό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Φαίνεται ότι η ισονομία δεν είναι κάτι που ταιριάζει στη νεοσοσιαλιστική ιδεολογία.

Ο Τεχνολογικός και Γεωπονικός χαρακτήρας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν μπορεί να απαλειφθεί από τον χάρτη της πρωτεύουσας της Θεσσαλίας.

Οι προχειρότητες των νομοσχεδίων, των συγκυβερνώντων ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σύντομα θα είναι παρελθόν.         

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com