ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

Ανακοίνωση του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου

ΕΥΔΕΜΙΔΑ
Από παρατηρήσεις στο δίκτυο φερομονικών παγίδων διαπιστώθηκε η αύξηση των συλλήψεων ακμαίων, γεγονός που σηματοδοτεί την έναρξη της 3ης πτήσης του εντόμου. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί συνήθως την έναρξη των ωοτοκιών.

Οι πρώτες προσβολές διαπιστώνονται περίπου 4-5 ημέρες αργότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται κλιμάκωση των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των προνυμφών, ως αποτέλεσμα της κλιμακούμενης εμφάνισης των ακμαίων. Η δραστηριότητα των προνυμφών αυτής της δεύτερης καρπόβιας γενιάς, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική μείωση της παραγωγής. Επισημαίνεται ότι η καταπολέμηση του εντόμου θα πρέπει να είναι προληπτική, δηλαδή να αποσκοπεί στην θανάτωση των αυγών, καθώς και των νεαρών προνυμφών , πριν την είσοδο στις ράγες. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το εντομοκτόνο fenoxycarb, το οποίο έχει δράση σε ωά νεαρής ηλικίας, συστήνεται η εφαρμογή του μέσα σε 2-3 ημέρες από την δημοσιοποίηση του παρόντος δελτίου. Η εφαρμογή των υπολοίπων εγκεκριμένων εντομοκτόνων, τα οποία έχουν κατά κύριο λόγο προνυμφοκτόνο ιδιότητα, συστήνεται 3-4 ημέρες αργότερα. Από τα προνυμφοκτόνα προτιμάται η χρήση των σκευασμάτων του εντομοπαθογόνου βακίλλου bacillus thuringiensis διότι θεωρούνται πλήρως ατοξικά για την ωφέλιμη πανίδα και το περιβάλλον γενικότερα. Ακολουθούν σκευάσματα με εκλεκτική δράση, όπως είναι οι ρυθμιστές ανάπτυξης και τα φυσικής προέλευσης εντομοκτόνα , ως λιγότερο τοξικά για την ωφέλιμη πανίδα. Το σωστό ξεφύλλισμα βοηθά στην πλήρη και αποτελεσματική διαβροχή των βοτρύων με το ψεκαστικό υγρό.

ΩΙΔΙΟ

Συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία των αμπελώνων σε όλες τις περιοχές και σε όσες ποικιλίες δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του γυαλίσματος με ένα κατάλληλο μυκητοκτόνο, προσέχοντας να γίνεται πολύ καλή και πλήρης κάλυψη του φυλλώματος και κυρίως των σταφυλιών με το ψεκαστικό διάλυμα. Για την αποφυγή κινδύνου εμφάνισης ανθεκτικότητας του μύκητα, θα πρέπει να εναλλάσσονται σκευάσματα από διαφορετικές κατηγορίες.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οι ζημίες που προκαλούν είναι σοβαρές και σχετίζονται με την ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής . Η χημική καταπολέμηση παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες και για το λόγο αυτό είναι ανάγκη εφαρμογής καλλιεργητικών μέτρων (ξεφύλλισμα). Πρέπει να αποφεύγεται η διασπορά των εντόμων στα γειτονικά απρόσβλητα πρέμνα με τα ρούχα και τα διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία. Επισημαίνεται, ότι η χημική καταπολέμηση του ψευδόκοκκου είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη για την ευδεμίδα

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Η σοβαρότερη και καταστροφικότερη μορφή προσβολής από το μύκητα είναι η σήψη των ώριμων σταφυλιών. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος ειδικά σε υγρές και δροσερές περιοχές και ιδίως όταν υπάρχουν τραυματισμοί στις ράγες από ωίδιο, ευδεμίδα, άλλα έντομα, πουλιά, υπερβολικά ποτίσματα κ.α. Για την προληπτική αντιμετώπιση συνίσταται : 1)Σωστή διαχείριση της κόμης (βλαστολόγημα και ξεφύλλισμα) για τον αερισμό των σταφυλιών και την καλύτερη κάλυψη τους με το ψεκαστικό υγρό 2) Αποφυγή υπερβολικής και ακανόνιστης άρδευσης 3)προστασία από το ωίδιο στα προηγούμενα στάδια 4)προστασία από την ευδεμίδα και άλλα έντομα που προκαλούν πληγές 5) ορθολογική χρήση ορμονικών σκευασμάτων στις πυκνόραγες ποικιλίες για την επιμήκυνση της ράχης των βοτρύων προκειμένου να γίνουν λιγότερο συμπαγείς. Ο αριθμός των επεμβάσεων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες , το ιστορικό προσβολής , την ευαισθησία της ποικιλίας  και το ποσοστό των τραυματισμένων ραγών.

ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ

Πρόκειται για τη σοβαρότερη φυσιολογική (μη παρασιτική) ασθένεια του αμπελιού που οφείλεται στη διαταραχή σχέσης καλίου-ασβεστίου-μαγνησίου στο πρέμνο, η ένταση της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εμφανίζεται την περίοδο της ωρίμανσης. Για την προληπτική αντιμετώπιση της ασθένειας συνίστανται 1) προσθήκη καλά χωνεμένης κοπριάς 2)σωστά κλαδέματα για τη σωστή λίπανση της ζωηρότητας 3) αποφυγή πλούσιας  λίπανσης και ειδικά καλιούχου λίπανσης και 4) αποφυγή υπερβολικής άρδευσης. Σε αμπέλια με έντονο πρόβλημα συστήνονται τρεις ψεκασμοί με άλατα του μαγνησίου ή με διαφυλλικά λιπάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγνήσιο. Ο πρώτος πριν την έναρξη ωρίμανσης των σταφυλιών, ο δεύτερος στην αρχή της ωρίμανσης και ο τρίτος 7-10 ημέρες αργότερα. Να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να γίνεται πλήρης διαβροχή των σταφυλιών με το ψεκαστικό υγρό.

ΣΥΣΤΑΣΗ:

Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Προσοχή:

Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...