ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, όπως αυτοί έχουν καταρτισθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης της Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας, ανά κλάδο και κατά αλφαβητική σειρά.

Κατά των παραπάνω πινάκων, οι υποψήφιοι, μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή τους, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 17-7-2018.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως στην ΠΔΕ Θεσσαλίας: Μανδηλαρά 23 Λάρισα ή με ηλ. Ταχυδρομείο (email): mail@thess.pde.sch.gr ή με τηλεομοιοτυπία (FAX): 2410 539219.

Για να δείτε τους υποψήφιους για τις θέσεις συντονιστών πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com