ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΕΙ

Η Σύνοδος Πρυτάνεων & Αντιπρυτάνεων των ΤΕΙ αξιολογεί ως ιδιαίτερα σημαντική τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπως αυτή περιγράφεται

στο σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», το οποίο αφού ολοκληρωθούν οι τελικές προπαρασκευαστικές διαδικασίες θα ακολουθήσει την κοινοβουλευτική οδό προς ψήφιση.

Η αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας είναι ένα ώριμο αίτημα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την αναπτυξιακή πορεία του τόπου, και για αυτό απόλυτα αναγκαίο. Κομβικό σημείο και πυρήνα της φιλοσοφίας του σ/ν αποτελεί η διαπίστωση ότι οι ακαδημαϊκές μονάδες που συγκροτούν σήμερα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το προσωπικό τους έχουν εν τοις πράγμασι κατακτήσει status ισοδύναμο/ισότιμο των πανεπιστημιακών, καθώς έχουν να επιδείξουν διαχρονικά τέτοιας ποιότητας και εύρους εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο, με διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, καθώς και ευρύτατη κοινωνική αποδοχή λόγω του υψηλού βαθμού εξωστρέφειας που τις χαρακτηρίζει, ώστε με την κατάλληλη εξ αρχής υποβοήθηση, κυρίως ως προς τη στελέχωσή τους, και τις αναγκαίες προσαρμογές των προγραμμάτων σπουδών τους μετεξελίσσονται σε αξιοζήλευτα πανεπιστημιακά Τμήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν και θα ενισχύσουν, τα νέα ιδρύματα, θεραπεύοντας ευδόκιμα διεθνώς παραδεκτά γνωστικά πεδία.

Το πνεύμα σεβασμού που επιδεικνύεται στο σ/ν, ιδίως ως προς τη θεώρηση των δικαιωμάτων, της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των υφιστάμενων ενεργών φοιτητών του Ιδρύματος, επιβεβαιώνει έμπρακτα την προσήλωση της Πολιτείας στη συνταγματική επιταγή για ισονομία – ισοπολιτεία και την εμπέδωση του αισθήματος δικαίου.

Η Σύνοδος προτείνει τη βελτίωση διατάξεων του σ/ν, που αποσκοπούν στην ευχερέστερη εφαρμογή του νομοθετήματος και τελικά στην ενίσχυση της λειτουργικότητας των νέων, διευρυμένων πανεπιστημιακών δομών στην Ήπειρο και τα Ιόνια νησιά.

Οι βελτιώσεις αυτές θεωρείται ότι θεμελιώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος του Ενιαίου Χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας στο σύνολο των προσπαθειών διερεύνησης από κοινού συνεργειών που ήδη έχουν εκκινήσει ή πρόκειται να εκκινήσουν και μπορεί να εγγυηθεί ισχυρά και ποιοτικά Ιδρύματα την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξαντληθούν από όλα τα μέρη οι προσπάθειες για συνέργειες με όρους ισοτιμίας και αξιοπρέπειας.

Τα παραπάνω τέθηκαν ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου. Ο κ. Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Γαβρόγλου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Αγγελόπουλος και ο σύμβουλος του Υπουργού καθηγητής κ. Παντελής Κυπριανός τοποθετήθηκαν επί αυτών και ακολούθησε ένας ειλικρινής διάλογος, σε άριστο κλίμα και με πνεύμα αλληλοκατανόησης.

Ακαδημαϊκή συγκρότηση των Ιδρυμάτων

Η ακαδημαϊκή συγκρότηση των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να γίνει με ακαδημαϊκά  κριτήρια, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων ΤΕΙ, τον αριθμό μελών ΔΕΠ, την ερευνητική και εκπαιδευτική τους πορεία, καθώς και τον εθνικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό και τις ανάγκες του τόπου. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτάσεων. Οι νομοθετικές προτάσεις του ΥΠΠΕΘ, θα πρέπει να έχουν ως βάση τα πόρισμα των Επιτροπών και θα πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και έγκρισης από τις Συγκλήτους των Ιδρυμάτων.

Ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές, για όσα Τμήματα ΤΕΙ προτείνεται να ενσωματωθούν στα Πανεπιστήμια, κατά τη στιγμή της ακαδημαϊκής τους ενσωμάτωσης στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο (σημείο μηδέν), θα πρέπει να επισυμβούν ταυτόχρονα τα εξής: i) Ιδρύεται το νέο πανεπιστημιακό Τμήμα, ii) καταργείται το παλαιό Τμήμα Τ.Ε.Ι., και iii) το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του παλαιού Τμήματος περνά απευθείας στο νέο Τμήμα.

Διοικητική οργάνωση των Ιδρυμάτων

Η σύσταση θέσης αντιπροέδρου του ΕΛΚΕ, για τους νυν προέδρους των ΕΛΚΕ του ΤΕΙ, και του Συμβουλίου Μετάβασης, το οποίο συγκροτείται από τις υφιστάμενες πρυτανικές αρχές των ΤΕΙ και τον αντιπρύτανη ακαδημαϊκών υποθέσεων του πανεπιστημίου, αποτελούν απαραίτητες μεταβατικές ρυθμίσεις για την ευχερέστερη και ταχύτερη υλοποίηση στην πράξη του όλου εγχειρήματος.

Η απόδοση δικαιώματος ψήφου στη Σύγκλητο στον πρόεδρο του Συμβουλίου Μετάβασης θα λειτουργήσει ενισχυτικά προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι προφανές, ότι η διαδικασία ενοποίησης δύο ή και περισσότερων υφιστάμενων αυτοτελών οργανισμών σε μια ενιαία δομή δεν είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία που υπακούει σε γενικές οριζόντιες αποφάσεις, ιδίως όταν τα ζητήματα που μπορούν να ανακύψουν αφορούν τη λειτουργία της νέας δομής και επηρεάζουν μεγάλες ομάδες του πληθυσμού της. Η διάρκεια ύπαρξης του Συμβουλίου έχει προσωρινό χαρακτήρα, αφορά αποκλειστικά την πρώτη τετραετία της πορείας του ενιαίου Ιδρύματος, λειτουργεί υπό τη Σύγκλητο, δεδομένου ότι εισηγείται σε αυτήν και υλοποιεί αποφάσεις της, με σκοπό οι δραστηριότητές του να επιταχύνουν ουσιαστικά την ώσμωση και ενοποίηση των υφιστάμενων ακαδημαϊκών κοινοτήτων, ώστε κανείς να μην αισθάνεται σε ρόλο οικοδεσπότη ή φιλοξενούμενου και σύντομα, όλοι μαζί να συναποτελέσουν και να  συνδιαμορφώσουν στην πράξη το ενιαίο οικοσύστημα των νέων Ιδρυμάτων.

Η διοικητική οργάνωση και τα συλλογικά όργανα των νέων Ιδρυμάτων θα πρέπει να αντανακλούν τη βούληση του συνόλου του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού που θα στελεχώσουν τα νέα ιδρύματα με τη θεσμοθετημένη και συντεταγμένη ενσωμάτωση σε αυτό των αντίστοιχων κατηγοριών προσωπικού των ΤΕΙ.

Για τα νέα Τμήματα, εφαρμόζεται το ισχύον θεσμικό καθεστώς που διέπει τη διοικητική οργάνωση των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., με κριτήριο την αυτοδύναμη λειτουργία τους. Το αυτό ισχύει και για την περίπτωση των μονοτμηματικών Σχολών.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η ένταξη των Τμημάτων αυτών σε υφιστάμενη Σχολή του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να ανασυσταθεί η Σχολή και αναλόγως να ανασυγκροτηθεί η Κοσμητεία της. Η διοικητική ανασυγκρότηση των υφιστάμενων Σχολών στις οποίες εντάσσονται νέα Τμήματα, απαιτείται προκειμένου να διασφαλισθεί η πλήρης συμμετοχή και εκπροσώπηση των Τμημάτων αυτών και του προσωπικού τους.

Ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Τμήματα

Για την ένταξη του ακαδημαϊκού προσωπικού στα νέα Ιδρύματα, η Σύνοδος θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοσθούν σε όλες τις περιπτώσεις, με τις ανάλογες διοικητικής φύσεως προσαρμογές, οι σχετικές διατάξεις του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ένταξης του ακαδημαϊκού προσωπικού Τ.Ε.Ι. (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) σε πανεπιστημιακά Τμήματα που προκύπτουν από μετεξέλιξη καταργούμενων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ.

Κάθε άλλη ρύθμιση, υπακούοντας προφανώς σε ελιτίστικες λογικές και παρωχημένες αντιλήψεις, πέραν του γεγονότος ότι θα ήταν αμφιβόλου συνταγματικότητας, απαξιώνει στην πράξη την ιστορική πορεία των Ιδρυμάτων και το μόχθο όσων το υπηρέτησαν και συνεχίζουν να τα υπηρετούν, κατορθώνοντας να τα αναδείξουν ως διακριτούς και αναγνωρισμένους περιφερειακούς πόλους παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, ιδίως κατά την τελευταία οκταετία της κρίσης και σε πείσμα των αποδομητικών πολιτικών που διαχρονικά η ελληνική Πολιτεία επιφύλαξε για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δυναμιτίζοντας ουσιαστικά στον πυρήνα του το όλο εγχείρημα.

Ένταξη των υφιστάμενων φοιτητών ΤΕΙ

Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του σ/ν «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», οι οποίες προβλέπουν τους όρους και τη διαδικασία ολοκλήρωσης των σπουδών των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών.

Οι ενεργοί φοιτητές των Τμημάτων των ΤΕΙ που ολοκληρώνουν τις σπουδές στο Τμήμα εισαγωγής, μετά από αίτηση τους, θα πρέπει να έχουν η δυνατότητα απονομής του πανεπιστημιακού τίτλου, μετά από επιτυχή παρακολούθηση των επιπλέον υποχρεώσεων του προγράμματος σπουδών του αντίστοιχου πανεπιστημιακού Τμήματος και μετά από αίτηση τους. Οι εν λόγω φοιτητές, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα απόσυρσης της αίτησης τους εντός 6 μηνών (δικαίωμα υπαναχώρησης) και λήψης του πτυχίου του Τμήματος εισαγωγής τους, χωρίς άλλη διαδικασία και υποχρέωση.

Διοικητική διάρθρωση των Ιδρυμάτων – Θέματα διοικητικού προσωπικού

Τα νέα Ιδρύματα οφείλουν εντός ενός έτους από την έναρξη λειτουργίας του να προχωρήσουν στην κατάρτιση νέων Οργανισμών Διοικητικών Υπηρεσιών, Εσωτερικού Κανονισμού και Κανονισμού Σπουδών που να αντανακλούν την νέα πραγματικότητα.

Για τα υφιστάμενα μέλη του διοικητικού προσωπικού των ΤΕΙ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ότι θα συνεχίσουν να υπηρετούν το νέο Ίδρυμα από την πόλη που εργάζονται και τυχόν μετακίνησή τους σε άλλη έδρα του Ιδρύματος θα πραγματοποιείται μόνο μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Προγράμματα σπουδών

Τα νέα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να καταρτισθούν λαμβάνοντας υπ’ όψη της διεθνή εμπειρία και τις αρχές ποιότητας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας, στοχεύοντας στην απόδοση πτυχιούχων με υψηλή προστιθέμενη αξία στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό, στην κατάρτιση των νέων προγραμμάτων σπουδών, ενθαρρύνεται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ από το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ της Σχολής, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος, έτσι ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονα ανταγωνιστικά προγράμματα σπουδών.

Σπουδές 2ου και 3ου κύκλου σπουδών

Τα υπάρχοντα προγράμματα ΠΜΣ των Τμημάτων ΤΕΙ εξακολουθούν να λειτουργούν και εντάσσονται στα νέα Τμήματα. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα 3ου κύκλου σπουδών.

Χρηματοδότηση

Η αύξηση της χρηματοδότησης που δόθηκε (συνολικά 5 εκατομμύρια για τα ΤΕΙ) αποτελεί το ελάχιστο εχέγγυο για την ορθή λειτουργία των Ιδρυμάτων την τρέχουσα περίοδο και σε κάθε περίπτωση είναι μια θετική εξέλιξη που η Σύνοδος χαιρετίζει.

Για να νέα Ιδρύματα θα πρέπει να διασφαλισθεί για τα πρώτα χρόνια λειτουργία επαρκής χρηματοδότηση και για τα νέα τμήματα να διασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό. Για τα νέοϊδρυόμενα Τμήματα να προβλεφθεί κατά προτεραιότητα κατανομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού. Τα πορίσματα των επιτροπών θα πρέπει να συνοδεύονται από οικονομοτεχνική μελέτη του στην οποία κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα κόστη υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη του εγχειρήματος, τα κόστη εγκατάστασης και μεταφοράς εξοπλισμού καθώς και οι απαιτήσεις σε προσωπικό κάθε κατηγορίας (ειδικά ακαδημαϊκού προσωπικού). Για το μεταβατικό διάστημα, λόγω της παράλληλης λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ και για διάστημα 4 ετών, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη κάλυψη των αναγκών σε έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών ΤΕΙ.

Θέματα ΕΛΚΕ

Η Σύνοδος ζητά:

 Τη μετάθεση έναρξης ισχύος του άρθρου 62 του Ν.4485/2017 από την 1-1-2019.

 Την άμεση έκδοση, κατόπιν διαβούλευσης του ΥΠΠΕΘ με τους ΕΛΚΕ, της εκκρεμούσας Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 63 παρ. 2 του Ν.4485/2017 και η οποία θα καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και του τρόπου εξόφλησης των δαπανών των ΕΛΚΕ.

 Την πρόβλεψη διαδικασιών διοικητικής και οικονομικής μετάβασης των ΕΛΚΕ των υπό συγχώνευση Ιδρυμάτων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων και προγραμμάτων τους.

Μισθολογικά θέματα

Για το σύνολο του ακαδημαϊκού προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) θα πρέπει να διασφαλισθεί η μισθολογική εξίσωση στις αντίστοιχες πανεπιστημιακές κατηγορίες και βαθμίδες σε σύντομο και συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Προτεινόμενες τροπολογίες

  1. Ν 4521/2018, άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο γ’, αντικαθίσταται από το:

«Τα μέλη ΔΕΠ που παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατέχουν κατά την έναρξη του παρόντος μέχρι την 31-12-2018, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ. Από 1-1-2019 τα μέλη ΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α σε προσωποπαγή θέση υπάγονται στο αντίστοιχο μισθολογικό καθεστώς μέλους ΔΕΠ Πανεπιστημίου».

  1. Ν 4521/2018, άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο δ’, αντικαθίσταται από το:

«Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), που εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις «λεκτόρων εφαρμογών», κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4521/2018 και διατηρούν το μισθολογικό καθεστώς των καθηγητών εφαρμογών, σύμφωνα με το εδάφιο δ, της παραγράφου 2, του άρθρου 4 του Ν.4521/2018, στα συγχωνευθέντα Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4521/2018 και δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εντάσσονται αυτοδίκαια στους υπηρετούντες λέκτορες, σε προσωποπαγή θέση διατηρώντας το δικαίωμα του εκλέγειν και της συμμετοχής στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Ως προς το ωράριο διδακτικής απασχόλησης και το μισθολογικό καθεστώς (από 1-1-2019) ισχύει η νομοθεσία που διέπει τους υπηρετούντες λέκτορες πανεπιστημίου».

Είναι προφανές, ότι οι παραπάνω προτεινόμενες τροπολογίες δεν αφορούν μόνο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αλλά θα πρέπει το ΥΠΠΕΘ να λάβει μέριμνα ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις θα προβλεφθούν για όλες τις συγχωνεύσεις μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com