Β. ΚΟΚΚΑΛΗΣ: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασιλείου Κόκκαλη, με τον Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Αντώνογλου, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαο Κατή, τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Τσαγκαλίδη και τους υπαλλήλους

της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συμφωνήθηκαν οι λεπτομέρειες για την επικείμενη έναρξη του προγράμματος δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. Με αυτό τον τρόπο αποδείχθηκε έμπρακτα η προτεραιότητα του Υπουργείου να ενεργοποιήσει για πρώτη φορά το άρθρο 9 του ν. 1564/1985, όπου προβλέπεται η λήψη μέτρων, για Ερευνητικά Προγράμματα με αντικείμενο την δημιουργία νέων ποικιλιών στον τομέα της φυτικής παραγωγής.

Η δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών με χαρακτηριστικά όπως, βελτιωμένη απόδοση, υψηλή ποιότητα τελικών προϊόντων, αντοχή σε επιβλαβείς οργανισμούς, αντοχή σε αβιοτικούς παράγοντες (ξηρασία, αλατούχα εδάφη, υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ.) είναι υψίστης σημασίας για την:

αύξηση της παραγωγικότητας και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας στην γεωργία και

παράλληλη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και την προσαρμογή των καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή.

Τα οφέλη από την δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών οδηγούν σε:

Γεωργία μειωμένων εισροών και καλύτερη αξιοποίηση των λοιπών εισροών (άρδευση, λίπανση).

Αύξηση της παραγωγής.

Διεύρυνση εμπορικής περιόδου για τα τελικά προϊόντα (γεωργικά προϊόντα).

Αξιοποίηση της εγχώριας βιοποικιλότητας.

Αξιοποίηση εδαφών και περιοχών με οριακές κλιματικές συνθήκες.

Οικονομική απεξάρτηση της χώρας μας από τις εισαγωγές γενετικού υλικού από το εξωτερικό.

Δυνατότητα στην χώρα μας να γίνει εξαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή οι υπηρεσίες του υπουργείου μας διερεύνησαν την δυνατότητα και τους όρους χρηματοδότησης του Μέτρου δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών. Μετά την πρόσκληση, αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία απευθύνθηκε σε όλους τους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Οργανισμοί και Ινστιτούτα, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ.α.) καθώς και στους Συλλογικούς Φορείς του τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού, ουσιαστικό  ενδιαφέρον εξεδήλωσαν ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ορισμένα ΑΕΙ, με αρχικές προτάσεις για σημαντικά φυτικά είδη.

Κατόπιν των ανωτέρω αποφασίστηκε το εν λόγω πρόγραμμα να ανατεθεί στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τον κατεξοχήν Οργανισμό για την Έρευνα που διαθέτει το Υπουργείο, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα και βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι δίδεται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η δυνατότητα συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλους Ερευνητικούς Φορείς.

Η χρηματοδότηση του μέτρου πρόκειται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Λογαριασμός Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων) και υπολογίζεται να φτάσει περί το 1.500.000€ σε βάθος πενταετίας. Τονίζεται ότι αυτή είναι η πρώτη φορά ουσιαστικής επένδυσης στην αγροτική έρευνα για τη δημιουργία νέων φυτικών ποικιλιών, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη αισθητής ανταποδοτικότητας των καταβαλλόμενων τελών από τις επιχειρήσεις πολλαπλασιαστικού υλικού.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υφυπουργός δήλωσε: «Υλοποιείται η δέσμευση που είχα αναλάβει απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της Agrotica 2018, για αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων ώστε να γίνουν επενδύσεις στο πολλαπλασιαστικό υλικό. Η επένδυση αυτή θα έχει μετρήσιμα, χειροπιαστά παραδοτέα και στόχος της είναι να στηρίξει τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, να αυξήσει το εισόδημα του Έλληνα παραγωγού, να προσφέρει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, ενισχύοντας τον εξωστρεφή χαρακτήρα του πρωτογενούς τομέα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας. Το πρόγραμμα δημιουργίας νέων ποικιλιών φυτικών ειδών αποτελεί μια φροντίδα της παρούσας κυβέρνησης για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ελληνική βιοποικιλότητα, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών και τη δημιουργία «μαγιάς» για την μακροπρόθεσμη κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό αλλά και τη δυνατότητα εξαγωγών πολλαπλασιαστικού υλικού σε άλλες χώρες.»

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ