ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Υπογράφηκε την Τετάρτη 18/07/2018 η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δήμου Τυρνάβου λόγω θεομηνίας», από τον Δήμαρχο Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση και την εκπρόσωπο της αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας «Αστέριος Μιχ. Μουρτζίλας & ΣΙΑ Ε.Ε.», όπως είχε γράψει σχετικά το paidis.com.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κουτσοδήμος, η Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Ειρήνη Γκατζούρα και ο υπάλληλος  του Δ. Τυρνάβου Νίκος Παπαδούλης.

Το έργο περιλαμβάνει την βελτίωση της υποδομής υφιστάμενων οδών λόγω θεομηνίας. Συγκεκριμένα θα ανακατασκευασθούν οδοί με νέο ασφαλτικό τάπητα εντός της πόλης του Αμπελώνα και της πόλης του Τυρνάβου, που έχουν υποστεί φθορές λόγω της θεομηνίας της 6ης και 8ης Σεπτεμβρίου 2016.

Θα γίνουν οι απαιτούμενες καθαιρέσεις τσιμεντόδρομων και εκσκαφές (φρεζάρισμα) όπου απαιτείται.

Θα διαστρωθεί σε οδούς που απαιτείται το υλικό βάσης 3Α  πάχους 10cm.

Θα γίνει η εφαρμογή της κατάλληλης ασφαλτικής συγκολλητικής ή ασφαλτικής επάλειψης για την πρόσφυση του ασφαλτικού τάπητα.

Θα γίνει η νέα ασφαλτόστρωση των οδών.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και η διάρκεια εκτέλεσης του είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com