ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3,4 ΕΚ. €

Κ. Αγοραστός: Έργο ουσίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

Στη φάση της υλοποίησης μπαίνει το έργο που δίνει λύση στο πρόβλημα διάθεσης των αστικών λυμάτων του Συκουρίου, καθώς ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση δημοπράτησης του.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σύνταξης και υποβολής των Τευχών Δημοπράτησης, εκ μέρους του Δικαιούχου που είναι ο Δήμος Τεμπών, και εγκρίθηκαν μετά από τον προβλεπόμενο έλεγχο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 3.468.004,53 € (με ΦΠΑ). Το έργο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 2014-2020 αρμοδιότητας Διαχείρισης ΕΥΔ Θεσσαλίας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Πρόκειται για ένα περιβαλλοντικό και ταυτόχρονα ανθρώπινο έργο για το Συκούριο. Ένα έργο ουσίας, για την προστασία της δημόσιας υγείας και του υδροφόρου ορίζοντα. Το έργο αυτό ήρθε μετά από συνεργασία με τον Δήμαρχο Κώστα Κολλάτο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών, αλλά και μέσα από τη στρατηγική την οποία εκπόνησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας το 2014. Ως γνωστό η χώρα μας έχει την υποχρέωση να διαθέτει δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικούς καθαρισμούς σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό 2000 κατοίκους. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξασφαλίσαμε έγκαιρα τους πόρους για τη χρηματοδότηση των έργων στους οικισμούς που δεν διέθεταν μέχρι σήμερα τις απαραίτητες υποδομές, με το σύνολο του προϋπολογισμού να φτάνει τα 111 εκατ. ευρώ. Έτσι μπορούμε να ικανοποιήσουμε την συγκεκριμένη Οδηγία και να αποφύγει η χώρα μας ενδεχόμενα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τα έργα αυτά δημιουργούμε και στηρίζουμε θέσεις εργασίας και ενισχύουμε την πραγματική τοπική οικονομία».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Κώστας Κολλάτος τόνισε τα εξής: «Είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή, που δίνει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Ένα έργο που γίνεται για περιβαλλοντικούς λόγους και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό, τις Υπηρεσίες τις Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τεμπών για την συνεργασία. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για το καλό των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής, ώστε να ολοκληρωθούν έργα ουσίας, που έχει ανάγκη ο τόπος. Παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου η χώρα γλιτώνει από περιβαλλοντικά πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν σε οικισμούς άνω των 2000 κατοίκων, που δεν διαθέτουν δίκτυα αποχέτευσης και βιολογικό καθαρισμό».

Το έργο εντάχθηκε στο ΠΕΠ.Θ τον Ιούλιο 2018, και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς πόρους. Ειδικότερα, η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε ποσό 2.337.620,34 ευρώ, ενώ το ποσό 1.130.384,19 (που αφορά  σε ΦΠΑ και Ιδιωτικές συνδέσεις) χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών που είναι ο Κύριος και Φορέας Λειτουργίας του Έργου. Πλέον, ακολουθεί η έγκριση δημοπράτησης και η δημοσίευση του σχετικού Διαγωνισμού από το Δήμο Τεμπών.

Το έργο αφορά στην κατασκευή

  • των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Συκουρίου, συνολικού μήκους 13.500 μέτρων, από αγωγούς διαμέτρου Φ200 – Φ400 χστ από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος.
  • του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ εκτός οικισμού, μήκους 600 μέτρων, από σωλήνες ΡΕ δομημένου τοιχώματος διαμέτρου Φ315 και Φ400 χστ.
  • του Αγωγού διάθεσης των καθαρισμένων λυμάτων στο χείμαρρο Πουρναριώτη, μήκους 1.180 μέτρων, από σωλήνες διαμέτρου Φ315 (485 μ) και Φ400 (697 μ).
  • ενός αντλιοστασίου (Α1), δύο αντλιών από τις οποίες η μία εφεδρική, με καταθλιπτικό αγωγό μήκους 300 μ περίπου και διαμέτρου Φ75 χστ.

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, ο οικισμός του Συκουρίου αποκτά πλήρες Αποχετευτικό Δίκτυο, στο πλαίσιο της απαιτούμενης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271 για κάλυψη του συνόλου των οικισμών της χώρας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (Οδηγία 91/271/EOK για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΕ), μετά την τακτοποίηση και του δεύτερου έργου που έχει ενταχθεί ταυτόχρονα για χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ , και  που αφορά  στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων για το Συκούριο. Για το έργο αυτό της Ε.Ε.Λ.,  αναμένονται τα Τεύχη Δημοπράτησης μετά την πρόσφατη τακτοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για έργα του τύπου αυτού που δημοπρατούνται με το σύστημα «μελετοκατασκευή». Με την ολοκλήρωση και των δύο έργων αποχέτευσης λυμάτων στο Συκούριο, αναμένεται η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, και η συμμόρφωση με την Οδηγία αποφεύγοντας την επιβολή προστίμων λόγω έλλειψης συμμόρφωσης.

Υπενθυμίζουμε και πάλι, ότι το σύνολο των οικισμών με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων (Γ΄ προτεραιότητας) στη Θεσσαλία, έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων για συμμόρφωση με την Οδηγία, μέσα από ενέργειες της Περιφέρειας , της Διαχειριστικής Αρχής και των αρμοδίων φορέων τους, με πρόβλεψη στη λήξη της περιόδου να εκλείψει κάθε κίνδυνος περιβαλλοντικού ή οικονομικού κινδύνου στη Θεσσαλία.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ