ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Κ.Δ. ΜΑΘΗΣΗΣ Λ. ΛΑΛΛΑ- ΠΕΤΜΕΖΑ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ

Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας».

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στους δήμους του νομού Λάρισας προβλέπονται συνολικά 3.388 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr), στο  πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Για περεταίρω πληροφορίες  και για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια βίου Μάθησης «Σύζευξη».

Τηλ. Επικοινωνίας :2492400522 ,

‘Ωρες λειτουργίας : 9:30 με 13:00 και 18:00 με 21:00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com