ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

Η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης κατασκευής συνολικού συστήματος υδροδότησης του Βοτανοχωρίου, υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του δημάρχου Τυρνάβου Π. Σαρχώση και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΥΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Η μελέτη είναι συνολικού προϋπολογισμού 97.380 € και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες χωρίς να υπολογίζονται σε αυτούς οι χρόνοι για την έγκριση της κάθε φάσης της, αφού θα εκπονείται τμηματικά.

Η ολοκλήρωση της μελέτης θα σηματοδοτήσει τη δυνατότητα ένταξης του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ευρωπαϊκά κυρίως κονδύλια.

Τα στάδια της μελέτης και το κόστος της έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Τοπογραφικές Μελέτες 12.986,39 35% 8.441,00
Υδραυλικές Μελέτες 37.385,63 35% 24.300,00
Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 13.239,75 35% 8.606,00
Στατικές Μελέτες 32.399,88 35% 21.060,00
Τεύχη Δημοπράτησης 6.927,51 35% 4.503,00
ΣΑΥ – ΦΑΥ 2.121,55 35% 1.379,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 105.060,71 35% 68.289,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) 15.759,11 10.243,35
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 120.819,82 78.532,35
Φ.Π.Α. (24%) 28.996,76 18.847,76
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 149.816,58 97.380,11

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ