ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ

Με απόφαση Δημάρχου Δίον – Ολύμπου Κ. Δημόπουλου, στις 15 Ιουνίου 2018 ορίστηκε τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε., εκπρόσωπο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και συντονιστή τον Αντιδήμαρχο Νίκο Λάππα.

Ρόλος της επιτροπής είναι ο έλεγχος των δικαιολογητικών που ορίζονται από τον ν. 4469/2018 και αφορά τη ρύθμιση – διαγραφή οφειλών προς τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος και τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μαζί με την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι:

δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος  (εκκαθαριστικό) του τελευταίου  φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.I.A.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού,

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,

βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας Λιτοχώρου και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2352083927.

Δεν τίθεται χρονικό όριο για την κατάθεση των αιτήσεων και οι αιτήσεις αφορούν επανασύνδεση, εάν έχει πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής ρεύματος έως και τις 30 Ιουνίου 2018.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.