ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

Υπογράφτηκε, όπως σας ενημέρωσε το paidis com, στις 6-8-2018 η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη συνολικού συστήματος υδροδότησης Βοτανοχωρίου» μεταξύ του Δημάρχου Τυρνάβου κ. Παναγιώτη Σαρχώση και του κ. Άνθιμου Σπυρίδη, εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας ΥΕΤΟΣ Α.Ε.,

η οποία προέκυψε κατόπιν ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, για ποσό 78.532,35 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Η μελέτη αφορά όλα τα απαιτούμενα έργα για την υδροδότηση του οικισμού, των ποιμνιοστασίων του οικισμού Βοτανοχωρίου του Δήμου Τυρνάβου, καθώς και για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων νότια του οικισμού, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κτηνοτροφικών αναγκών της περιοχής. Το Βοτανοχώρι αποτελεί έναν ορεινό οικισμό και είναι κτισμένο σε κορυφοβούνι, απέχοντας από την πεδιάδα του Τυρνάβο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εγκαταλειφτεί ως κατοικία και χρησιμοποιείται πλέον μόνο για κτηνοτροφία.

Στην υφιστάμενη κατάσταση οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της περιοχής για την κάλυψη των γεωργοκτηνοτροφικών αναγκών τους χρησιμοποιούν μεμονωμένες και αποσπασματικές λύσεις. Ειδικότερα, οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της περιοχής μεταφέρουν νερό σε βυτία, με δικό τους μεταφορικό μέσο, σχεδόν καθημερινά από την περιοχή του Τυρνάβου και του Αργυροπουλίου.

Συνεπώς, η υφιστάμενη λύση που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της περιοχής, τους περιορίζει τόσο αναφορικά με την απόδοση των καλλιεργειών τους, όσο και με την τροφοδότηση με νερό στα ποιμνιοστάσιά τους. Ειδικά σε δύσκολες καιρικές συνθήκες η καθημερινή τροφοδοσία με νερό δυσχεραίνεται τόσο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στη λειτουργία των ποιμνιοστασίων τους. Το ανωτέρω γεγονός αποτελεί μείζον πρόβλημα για την περιοχή, δεδομένου ότι το μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της περιοχής, συντηρούνται βιοποριστικά από την κτηνοτροφία.

Στην μελέτη προβλέπεται ο σχεδιασμός των κατάλληλων έργων για την υλοποίηση ενός δικτύου ύδρευσης για την κάλυψη των αναγκών των ποιμνιοστασίων της περιοχής & ενός συλλογικού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής.

Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή γεώτρησης σε κατάλληλη θέση και δεξαμενής αναρρύθμισης για την άντληση της απαιτούμενης ποσότητας νερού, η μεταφορά του νερού σε δεξαμενή αποθήκευσης για την ύδρευση των ποιμνιοστασίων και σε δεξαμενή αποθήκευσης για την άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων και τέλος κατάλληλο δίκτυο για την προσαγωγή του νερού στα ποιμνιοστάσια και στις καλλιέργειες.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

Συνοπτικά τα προς μελέτη έργα όπως αυτά έχουν σχεδιαστεί από το Δήμο αφορούν σε (όλα τα μεγέθη είναι προσεγγιστικά κατά την προκαταρκτική μελέτη και θα οριστικοποιηθούν κατά την παρούσα οριστική μελέτη του έργου):

 • Γεώτρηση, σε βάθος 220m,
 • Αγωγό μήκους 60m, για τη σύνδεση της νέας γεώτρησης με τη κατάλληλη διάταξη δεξαμενής – αντλιοστασίου ανύψωσης,
 • Διάταξη δεξαμενής – αντλιοστασίου ανύψωσης,
 • Καταθλιπτικό αγωγό, για την διοχέτευση των υδάτων σε 2 δεξαμενές αποθήκευσης μήκους 2,1km.
 • Κλειστή δεξαμενή, όγκου αποθηκευμένου ύδατος περί τα 200m3, για την υδροδότηση των ποιμνιοστασίων.
 • Ανοικτή δεξαμενή, όγκου αποθηκευμένου ύδατος περί τα 1.000m3, για την τροφοδοσία αρδευτικού δικτύου.
 • Αρδευτικό δίκτυο, μήκους 6,5Km, για την άρδευση καλλιεργούμενων εκτάσεων, συνολικής έκτασης 850στρέμματα
 • Δίκτυο υδροδότησης ποιμνιοστασίων, συνολικού μήκος αγωγών 10,0km

 

Στα πλαίσια της ορθής αντιμετώπισης και ολοκλήρωσης του αντικειμένου του έργου, απαιτείται η εκπόνηση των παρακάτω μελετών:

 • Τοπογραφική Μελέτη
 • Υδραυλική Μελέτη
 • Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
 • Σύνταξη Φακέλου Ασφάλειας Υγείας και Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ.).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ