ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Η μαθητική δυναμικότητα των σχολειών, ο αριθμός των απαραίτητων εκπαιδευτικών ανά τμήμα προκειμένου να εξασφαλίζεται η λειτουργία κάθε σχολείου, καθώς και τα κενά που προκύπτουν από την παραπάνω σχέση,  γίνεται με  ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής από της Δ/νσεις Εκ/σης και ως εκ τούτου

είναι διάφανος και προσβάσιμος σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, από τη σχολική μονάδα έως το Υπουργείο Παιδείας.

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή και δεν ωφελεί κανέναν να γίνεται «απόκρυψη» των κενών- όπως αναφέρθηκε στην περιφερειακή σύσκεψη του ΚΥΣΠΕ στη Λάρισα,  διότι έτσι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία των σχολείων, γεγονός που απεύχεται κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας .

Οι αποσπάσεις είναι μια εκπαιδευτική πρακτική με σκοπό, σε πρώτο επίπεδο, την μετακίνηση εκπαιδευτικών για την  εύρυθμη λειτουργία των σχολείων από την πρώτη μέρα του σχολικού έτους. Σε δεύτερο αλλά καθόλου λιγότερο σημαντικό επίπεδο με τις αποσπάσεις δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι προσωπικές, οικογενειακές και κοινωνικές ανάγκες των εκ/κών που βρίσκονται μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, με την προϋπόθεση ότι δεν δημιουργούν κενό στην περιοχή υπηρέτησης, ότι καλύπτουν πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιοχή απόσπασης και ότι διασφαλίζεται το εκπαιδευτικό και εργασιακό τους ωράριο.

Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, είναι μια πλεονεκτική περιοχή αφού τα κενά είναι ελάχιστα και κυρίως στη νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην πόλη της Λάρισας ο μέσος όρος είναι 19 μαθητές ανά τμήμα όταν το όριο είναι 25. Ωστόσο είναι ανησυχητική η υπογεννητικότητα και  πτωτική τάση του αριθμού των μαθητών που σημειώνεται κάθε χρόνο. Η πρώτη τάξη της νέας χρονιάς 2018-19 για τη Λάρισα θα έχει 258 μαθητές λιγότερους, δηλαδή ίσα με δυο εξαθέσια σχολεία. Αυτό έχει σαν συνέπεια την δυσαναλογία του αριθμού των εκπαιδευτικών ανά σχολείο, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες  περιοχές και ειδικότητες.

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκ/σης Θεσσαλίας, συμμεριζόμενη τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και της δίκαιης αντιμετώπισης του εκπαιδευτικού προσωπικού, προτάσσει ως βασικό και πρωταρχικό της μέλημα, την  εξασφάλιση του εργασιακού και εκπαιδευτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών της περιφέρειας Θεσσαλίας και φυσικά τη συνεργασία σε όλα τα επίπεδα προς την κατεύθυνση της απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολείων και της ικανοποίησης των αναγκών όλων των εκπαιδευτικών.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ