ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ

Συνεχίζεται η περίοδος εγγραφών στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» για το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019.

Η υποβολή των αιτήσεων εγγραφής στο Α΄ Εξάμηνο καθώς και κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο γίνεται δεκτή έως και τη 14η Σεπτεμβρίου, 9:00π.μ. – 13:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ. ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ Εξάμηνο έχουν οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ., ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών, Τ.Ε.Λ.  Εξειδίκευσης Ε.Π.Λ., Ι.Ε.Κ., συναφών ειδικοτήτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Η φοίτηση είναι δωρεάν και περιλαμβάνει τέσσερα εξάμηνα Θεωρητικής και Εργαστηριακής Κατάρτισης και ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης.

Τα μαθήματα διδάσκονται από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες στο χώρο του Νοσοκομείου και η Πρακτική Άσκηση των καταρτιζόμενων διενεργείται εξ’ ολοκλήρου στα νοσηλευτικά τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής και κατάταξης στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας www.uhl.gr. Τηλ. Επικοινωνίας: 2413502590

Πληροφορίες σχετικά τον οδηγό σπουδών της ειδικότητας Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ, www.eoppep.gr,

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com