ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαδικασίες εξπρές για την επιστροφή φόρων, πλήθος ευνοϊκών διατάξεων υπέρ δημοσίων υπαλλήλων, πυρόπληκτων, πιλότων της πολιτικής αεροπορίας, αλλά και άλλες θετικές διατάξεις προβλέπει νομοσχέδιο που κατέθεσε σήμερα στην Βουλή το υπουργείου Οικονομικών.

Στο νομοσχέδιο έχει τίτλο: Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών, με διάταξη εξομοιώνονται μισθολογικά με όσους υπηρετούσαν στο υπουργείο Οικονομικών πριν τις 1 Νοεμβρίου 2011 οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί η μεταταχθεί, μετά την 1 Νοεμβρίου 2011 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, στο υπουργείο Οικονομικών σε εποπτευόμενο από αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως διοικητικό προσωπικό. Ειδικότερα με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται η χορήγηση το σύνολο των εν λόγω υπαλλήλων της προσωπικής διαφοράς.

Επίσης, διατάξεις του ν/σ προβλέπουν:

Την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων η ΦΠΑ φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς ανά δικαιούχο και να φορολογία υποθέσεις ελέγχου με απώτερο στόχο την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, η επιστροφή θα διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο η επιστροφή Θα διενεργείται άμεσα εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται ως εκκρεμείς υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου.

Άλλο άρθρο ορίζει ότι οι συνταξιούχοι των οποίων η σύνταξη εξακολουθεί να καταβάλλεται από το Δημόσιο και όποιοι έχουν κυρία η δευτερεύουσα κατοικία η φιλοξενούνται σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αττικής θα λάβουν από το Δημόσιο ανάλογη οικονομική ενίσχυση με αυτή των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, δηλαδή δύο ακαθάριστες μηνιαίες συντάξεις μηνός Ιουλίου2018 και με την ίδια ακριβώς διαδικασία.

Ακόμη:

Με άλλη διάταξη απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του 2018 τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που απεβίωσαν από τις πυρκαγιές της 20ής της 23ης και 24ης Ιουλίου ανεξάρτητα από το αν αυτή η περιουσία βρίσκεται στις περιοχές της Περιφέρειας της Αττικής ή όχι.

Αναλυτικά:

Αιτιολογική Έκθεση

Τροποποιούμενες διατάξεις

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΚ

Ειδική έκθεση

Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών

aftodioikisi.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com