ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ -ΝΕΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΓΡΑΦΕΙ Η Δρ Θεοδώρα Κάλλα (MA, PhD), πολιτευτής ΝΔ / Μέλος Μητρώου Στελεχών Νέας Δημοκρατίας / Μέλος Επιτροπής Παιδείας

Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εξισωτική αποζημίωση από 1/1/2019 σύμφωνα με το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης για τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

Η εξισωτική αποζημίωση είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση των γεωργών και των κτηνοτρόφων, σε μια εποχή που το αγροτικό εισόδημα έχει συρρικνωθεί κατά 5,1% στη χώρα μας και ο κίνδυνος εγκατάλειψης της γης και της αγροτικής δραστηριότητας είναι περισσότερο ορατός τώρα παρά ποτέ ενώ παράλληλα η αιγοπροβατοτροφία καταρρέει.

Σύμφωνα, με το νέο σχέδιο θα αποκλειστούν εκατοντάδες περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα σε όλη την Ελλάδα ενώ οι αγροτοκτηνοτρόφοι που λάμβαναν την εξισωτική αποζημίωση γι’ αυτές τις περιοχές, σύμφωνα με το νέο κατάλογο,εξαιρούνται,χωρίς υπαιτιότητα τους από την καταβολή της.

Κρίνεται απαραίτητη α)  η επανεξέταση των κριτηρίων για την οριοθέτηση των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα ώστε να μην αποκλεισθούν περιοχές του Νομού Λάρισας, β) η άρση της μη συμπερίληψης της εξισωτικής αποζημίωσης στο υποχρεωτικό 30% των κονδυλίων για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα της μελλοντικής ΚΑΠ, γ) ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου, δ) παράταση της διαβούλευσης πέραν της 1ης Οκτωβρίου 2018 έτσι ώστε να προλάβει να καταθέσει τις απόψεις του το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού, ε) να υπάρξει η δυνατότητα ενεργοποίησης του κανονισμού σε περίπτωση μη επιλέξιμων δικαιούχων και τέλος στ) να συζητηθεί το σχέδιο στη Βουλή μιας και η απόφαση θα δεσμεύσει και την επόμενη Κυβέρνηση όχι μόνο για τα έτη 2019-2020  αλλά και για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ