ΕΡΩΤΗΣΗ Κ. ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ

Ερώτηση προς τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών με θέμα “τη μισθολογική διαφορά των Γεωπόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ”, κατέθεσε ο βουλευτής Λάρισας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Κώστας Μπαργιώτας”. Στην ερώτησή του αναφέρει:

“Τον Αύγουστο του 2008 προκηρύχθηκε (υπ’ αριθμ. 1/239Μ/2008 προκήρυξη του ΟΠΕΚΕΠΕ) η πλήρωση 80 θέσεων αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων (ΠΕ Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Τοπογράφων-Μηχανικών, Πληροφορικής, υπαλλήλων ΔΕ και ΤΕ).

Εκτός από τους Γεωπόνους, που καθυστέρησαν να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης, οι υπάλληλοι των άλλων ειδικοτήτων διορίστηκαν άμεσα. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ Γεωπόνων ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2010.

Τρία χρόνια από τα οριστικά αποτελέσματα και πέντε από προκήρυξη, ανέλαβαν υπηρεσία τον Ιούνιο 2013 28 γεωπόνοι εκ των οποίων οι 5 είχαν αναλάβει υπηρεσία με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α 226/27-10-2011) οι 23 νεοπροσληφθέντες Γεωπόνοι κατατάσσονται σε χαμηλά κλιμάκια με αναγνωρισμένη προϋπηρεσία μόνο έως 7 έτη και ο μισθός τους ανέρχεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ 161/20-3-2012 απόφαση Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ οι προσληφθέντες Γεωπόνοι με τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν κατοχυρώσει προσωπική διαφορά, όπως και το μόνιμο προσωπικό, σε σχέση με τον μισθό που ελάμβαναν πριν την 1-1-2013, σε αντίθεση με τους 23 υπαλλήλους Γεωπόνους που προσελήφθησαν με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

Οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ (περίπου 600) προσέφυγαν στη δικαιοσύνη για τις περικοπές που υπέστησαν. Εκδόθηκαν δύο αντιφατικές αποφάσεις: οι μισοί περίπου υπάλληλοι κέρδισαν τη δίκη, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ εφάρμοσε την απόφαση σε όλους τους υπαλλήλους, όχι όμως και στους 23 Γεωπόνους. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ζήτησε εξηγήσεις για την απόφαση του ΔΣ και την εφαρμογή του νόμου σε όλους τους υπαλλήλους και ακολούθησε η τροπολογία-προσθήκη με την οποία εφαρμόζεται νόμιμα πλέον η απόφαση του ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή της διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους. Πάλι εξαιρέθηκαν 23 γεωπόνοι. Έτσι, υπάρχει το εξής παράδοξο: στην ίδια Υπηρεσία υπάλληλοι ΠΕ Γεωπόνοι (της ίδιας προκήρυξης)  με τα ίδια προσόντα και την ίδια παροχή υπηρεσιών και άσκηση καθηκόντων να έχουν μισθολογική διαφορά άνω των 300 ευρώ καθαρά. 

Επειδή η μισθολογική διαφορά εργαζομένων με τα ίδια προσόντα αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης,

Επειδή, σε ανάλογες περιπτώσεις σε υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, βρέθηκε λύση μέσω νομοθετικής ρύθμισης (Ν.4152, σελ. 49, Υποπαράγραφος ΙΔ3),

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Πως θα αρθεί η αδικία; Σκοπεύετε να ψηφίσετε τροπολογία για τη νόμιμη καταβολή της διαφοράς σε όλους τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ;”

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ