ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η κατά πλειοψηφία απόφαση της συγκλήτου του ιδρύματος

Το σχέδιο νόμου που έδωσε σε διαβούλευση ο Υπουργός Παιδείας, ρητά και κατηγορηματικά, καταργεί το ΤΕΙ Θεσσαλίας, και αφήνει την πόλη της Λάρισας χωρίς κανένα τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Το προς διαβούλευση σχέδιο νόμου:

 • Καταργεί σχεδόν τα μισά από τα προπτυχιακά Τμήματα του ΤΕΙ.
 • Καταργεί όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ.
 • Στερεί από τη Λάρισα τη Γεωπονική Σχολή, διαλύει τη Σχολή Υγείας & Πρόνοιας του ΤΕΙ, και αποκλείει κάθε προοπτική ανάπτυξης πολυτεχνικών Τμημάτων στη Λάρισα. Ουσιαστικά, μετατρέπει το ΤΕΙ Θεσσαλίας στην «τεχνική σχολή» του πανεπιστημίου του Βόλου.
 • Καταργεί κάθε ερευνητική δομή στη Λάρισα και μεταφέρει στο Βόλο το Ερευνητικό Κέντρο του ΤΕΙ.
 • Καταργεί όλα τα εκλεγμένα όργανα διοίκησης του ΤΕΙ.
 • Καταργεί όλες τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι.
 • Εισάγει διακρίσεις και ανισότητα σε βάρος όλων των κατηγοριών προσωπικού του ΤΕΙ.
 • Δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη διοικητικής μέριμνας και τεχνικής υποστήριξης των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ, οι οποίες αναμφίβολα σε μερικούς μήνες θα εγκαταλειφθούν πλήρως.
 • Μεταφέρει στο Βόλο όλη την τεχνική και διοικητική υποστήριξη, καθώς και την οικονομική διαχείριση των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ.
 • Καταργεί τον αυτοτελή προϋπολογισμό του ΤΕΙ, και μεταφέρει στο Βόλο τόσο τον τακτικό προϋπολογισμό όσο και τις δημόσιες επενδύσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Λάρισα.
 • Μεταφέρει στο Βόλο τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση του προτεινόμενου Αγροδιατροφικού Πάρκου Λάρισας.
 • Μεταφέρει στο Βόλο την οικονομική διαχείριση της περιουσίας της πόλης της Λάρισας, όπως η Αβερώφειος Σχολή και το Αβερώφειο Κληροδότημα.
 • Προβλέπει τη μεταφορά του Τμήματος Διαιτολογίας από την Καρδίτσα στα Τρίκαλα, τη στιγμή που το Τμήμα έχει περίπου χίλιους φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να αλλάξουν πόλη.

Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Θεσσαλίας στη σημερινή συνεδρίασή της απέρριψε, κατά πλειοψηφία, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας.

Το σχέδιο νόμου δεν έλαβε διόλου υπόψη του, σε κανένα απολύτως σημείο, τις ομόφωνες προτάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ, που με τρόπο εποικοδομητικό έκανε λεπτομερείς και τεκμηριωμένες προτάσεις, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που η ίδια η κυβέρνηση έχει νομοθετήσει. Γι’ αυτό και είναι απορριπτέο αφού αντιβαίνει τόσο στις αποφάσεις του ΤΕΙ, όσο και στις ρητές διαβεβαιώσεις του Υπουργού ότι δεν επρόκειτο να κάνει προτάσεις που δεν θα είναι αποδεκτές από τις διοικήσεις των ιδρυμάτων. Άλλωστε, και η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι δεν μπορούν να γίνουν μεταβολές στη δομή των ιδρυμάτων, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου.

Η απόρριψη  του προταθέντος σχεδίου νόμου από τη Σύγκλητο του ΤΕΙ επαναφέρει τη συζήτηση στο αρχικό ερώτημα που έχει πραγματική αξία: Πώς θα εξασφαλισθεί η αυτοτελής και αυτοδύναμη ανάπτυξη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λάρισα. Η Λάρισα είναι η τέταρτη πόλη της Ελλάδας και κινδυνεύει να μείνει χωρίς τριτοβάθμιο ίδρυμα. Εμείς καλούμε όλους τους φορείς και τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της πόλης να χαράξουμε μια άλλη προοπτική: Την προοπτική της αυτοτελούς και αυτοδύναμης ανάπτυξης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Λάρισα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com