ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ Η Σοφία Ευθυμιάδου εκπαιδευτικός

Διαβάζοντας το σχέδιο διαβούλευσης για την προτεινόμενη εντός εισαγωγικών “συγχώνευση” του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μου δημιουργήθηκε η απορία. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η κατάργηση των συγκεκριμένων τμημάτων του ΤΕΙ;

Προφανώς όχι εξοικονόμησης πόρων, από τη στιγμή που δημιουργούνται ένα σωρό νέα τμήματα. Αυτά τα τμήματα προφανώς για κάποια χρόνια, μέχρι να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους οι ήδη φοιτούντες στα τμήματα του ΤΕΙ θα λειτουργούν και παράλληλα με τα καινούρια, επιβαρύνοντας έτσι επιπλέον τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ερώτημα όμως παραμένει. Γιατί να καταργηθούν τα τμήματα των ΤΕΙ;

Πολλά από αυτά προσφέρουν πολύ καλύτερη τεχνολογική εκπαίδευση από αντίστοιχα Πανεπιστημιακά τμήματα, κάτι που, κατά γενική ομολογία, έχει ανάγκη η χώρα μας, ΓΙΑΤΙ δεν αναβαθμίζεται το ΤΕΙ Θεσσαλίας σε Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, όπως π.χ. της Θεσσαλονίκης, της Δυτικής Αττικής κ. Ά.

Ούτως ή άλλως στην αγορά εργασίας, αλλά και στην αναγνώριση των πτυχίων από τις χώρες της Ευρώπης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Αντίθετα η γενικευμένη κατάργηση των συγκεκριμένων τμημάτων προκαλεί τεράστιο πρόβλημα στους φοιτούντες ,για τους οποίους δε διευκρινίζεται μέχρι πότε θα λειτουργούν τα υπό κατάργηση τμήματα, ώστε να προλάβουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Η υποβάθμιση των σπουδών των παιδιών αυτών βέβαια είναι δεδομένη. (Διαρροή εκπαιδευτικού προσωπικού, μη συνέχιση διαφόρων προγραμμάτων κτλ) Τι θα γίνει με τους εργαζόμενους φοιτητές; Δε διευκρινίζεται. Τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα που ιδρύονται έχει κάνει κανείς έρευνα να δει αν πραγματικά μας χρειάζονται; π.χ. Χρειαζόμαστε περισσότερους Μηχανικούς Περιβάλλοντος από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς;

Πού βρίσκονται δημοσιευμένα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας; Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,για παράδειγμα, το οποίο έχει αποδείξει την αξία του με τις διεθνείς συνεργασίες του, καθώς και με την απορρόφηση του συνόλου των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας, γιατί να καταργηθεί; Χρειαζόμαστε λιγότερους μηχανικούς;

Το Τμήμα Ψηψιακών Συστημάτων που το αντικαθιστά τι επαγγελματικά δικαιώματα δίνει; Έχει μεγαλύτερο αντίκρισμα στην αγορά εργασίας; Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο ΤΕΙ, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, θεωρητικά μπορούν να συνεχίσουν στα νέα πανεπιστημιακά τμήματα. Πώς όμως θα γίνει αυτό, εφόσον τα νέα τμήματα θα είναι ακόμη ανοργάνωτα;

Γιατί δε δίνεται η δυνατότητα, για παράδειγμα, στους φοιτητές του ΤΕΙ Μηχανικών Πληροφορικής να επιλέξουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μεταξύ και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Βόλου και του υπο-ίδρυση Ψηφιακών Συστημάτων (το οποίο, όπως είναι φυσικό, για κάποια χρόνια δε θα μπορεί να αναπτύξει όλο το πρόγραμμα σπουδών του);

Και στους φοιτητές των άλλων τμημάτων αντίστοιχα; Συνοψίζοντας λοιπόν, υποστηρίζω πως αποφάσεις τέτοιου είδους δεν πρέπει να παίρνονται στο πόδι. Απαιτούνται σοβαρές μελέτες και μακροχρόνιος προγραμματισμός. Οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να είναι στοχευμένες, εξειδικευμένες και όχι γενικευμένες, καθώς κρίνουν τις ζωές χιλιάδων νέων ανθρώπων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com