ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ΕΤΗΣΙΟ επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Νέα δεδομένα και συνθήκες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο».

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η επιστημονική/επαγγελματική ανάπτυξη των Ελλήνων Εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την ατομική τους βελτίωση, στο τόσο σημαντικό και επίκαιρο από άποψη ενδιαφέροντος πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η προετοιμασία και η ενδυνάμωσή τους για να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντα που θέτουν οι νέες συνθήκες των ανομοιογενών, πολυπολιτισμικών τάξεων, όπως και των τμημάτων υποδοχής, και των μαθητριών και των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά, εθνικά και κοινωνικά περιβάλλοντα, καθώς όπως όλες και όλοι γνωρίζουμε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί δεν προετοιμάστηκαν κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων.

Στόχος:

Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1.    Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
2.    Σε Στελέχη της Διοίκησης
3.    Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθηση και  ΔΥΕΠ
4.    Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν  σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
5.    Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  400  ώρες:
–     100 ώρες διά ζώσης διδασκαλία

–     240 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

–     60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

 Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: 1 με 2 Σαββατοκύριακα κάθε μήνα

Έναρξη : Οκτώβριος 2018.

Πόλεις διεξαγωγής: Αθήνα ,Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λάρισα

 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Έννοια, περιεχόμενο και  μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας / διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο.

Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστών

Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας

Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας

Για ένα Διαπολιτισμικό Πρόγραμμα Σπουδών

Η αξιοποίηση  μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής

Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο

Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες

Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ        

Για περισσότερες  Πληροφορίες- Εγγραφές:

ΛΑΡΙΣΑ, τηλ:  6942436843  10.00-14.30 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το συντομότερο e- mail με τα στοιχεία τους (απαραιτήτως το τηλέφωνο) στο: eeflarisa@gmail.com

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com