ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 11-12/10 ΤΟ 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

O  Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνδιοργανώνουν το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE στη Λάρισα, στις 11-12 Οκτωβρίου του 2018.
Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Πανελληνίων Συνεδρίων Οδικής Ασφάλειας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και το 2012, στην Πάτρα το 2005 και στην Αθήνα το 2009 και το 2015, πρόκειται δε για την κορυφαία από τις δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο αντικείμενο της ασφάλειας των οδικών μεταφορών.

Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται για την βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημάτων και πεζών στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων, καθώς και μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές με την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται ή προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου εκτιμάται ότι θα εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις εγχώριες αδυναμίες και δυσκολίες σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγών και υποδομών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην χώρα. Επίσης, θα παρουσιαστούν διεθνείς εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές και θα συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά αποτελέσματα τους στις εγχώριες συνθήκες.

Κύριες θεματικές περιοχές του Συνεδρίου είναι οι εξής:

 • Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσμικό Πλαίσιο. Απολογισμός μέχρι τώρα πολιτικών. Επικαιροποίηση, Συμπλήρωση, εκ βάθρων Ανασχεδιασμός.
 •  Οδική Ασφάλεια και Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος των Περιφερειών και των Δήμων.
 •  Οδικό περιβάλλον (Σχεδιασμός, προδιαγραφές, εξοπλισμός οδού, επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχείριση ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη υποδομή, κλπ.).
 •  Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (Safety Audits). Διαδικασία Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας.
 • Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες για την Οδική Ασφάλεια και την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Εκπαίδευση και Πιστοποίηση εκπαιδευτών. Γενικότερο Θεσμικό πλαίσιο. Δράσεις δια βίου μάθησης στην Οδική Ασφάλεια.
 • Χρήστης Οδού (Συμπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και κράνη, κλπ.). Επικοινωνιακές Δράσεις για την Οδική Ασφάλεια. Θεσμικό πλαίσιο. Ο ρόλος των ΜΚΟ. Διαδικασίες Αξιολόγησης. Συντονισμός.
 • Οχήματα (Προδιαγραφές, εμπορευματικές μεταφορές, λεωφορεία, δίκυκλα, τεχνικός έλεγχος οχημάτων, επικίνδυνα φορτία, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
 • Ανάλυση Ατυχημάτων σε σχέση με βασικά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, των οχημάτων και των χρηστών του δικτύου.
 • Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και Νέες Τεχνολογίες (Διαχείριση συμβάντων, άμεση επέμβαση, μονάδες τραύματος, κλπ). Θεσμικό πλαίσιο για την μετά το ατύχημα αντιμετώπιση των συνεπειών. Ο ρόλος των ΜΚΟ.

Το συνέδριο αφορά ερευνητές, επιστήμονες, επαγγελματίες και φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα τα οποία είναι συναφή με την οδική ασφάλεια και συμπεριφορά, στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:

 • Αρμόδια Υπουργεία (ΥΠΟΜΕΔΙ, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υπ. Δημόσιας Τάξης & Πρ. του Πολίτη)
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
 • Βιομηχανίες οχημάτων και οδικής υποδομής
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Λέσχες Αυτοκινήτου και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
 • Εκπαιδευτές Οδηγών
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Κύριες ημερομηνίες:

 • 7 Σεπτεμβρίου 2018: Τελευταία προθεσμία υποβολής της τελικής εργασίας του συνεδρίου.
 • 11-12 Οκτωβρίου 2018: Διεξαγωγή συνεδρίου.

Οι εκτεταμένες περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση rs2018@uth.gr, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Στην υποβολή θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, οι συγγραφείς, η ιδιότητά τους, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και η θεματική ενότητα στην οποία θεωρούν ότι ανήκει η εργασία τους.

Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής

κα Χρύσα Βούλγαρη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

email: chrvoulgari@uth.gr

Tηλ: 24210-74172, Fax: 24210-74119 Δ/νση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com