ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στις 19.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 46/2018 απόφασης Δ.Σ. Τυρνάβου «Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και παρεμβάσεων σε οδούς του Δήμου Τυρνάβου» στα πλαίσια των μελετών:
 • Έργα Αστικής Ανάπλασης Υπαίθριων Χώρων Τυρνάβου
 • Έργα Αστικής Ανάπλασης Υπαίθριων Χώρων Αμπελώνα
 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Συνολικού Συστήματος Υδροδότησης Βοτανοχωρίου».
 2. Χωροθέτηση κάδων μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης – υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών στο Δήμο Τυρνάβου.
 3. Καθορισμός νέων Κωδικών Αριθμών (Κ.Α.) και αντιστοίχιση παλαιών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, για την εξόφληση δαπανών από χρηματοδότηση του Δήμου Τυρνάβου για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).
 4. Μεταφορά και κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Τυρνάβου.
 5. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 6. Επί αιτήσεως του Μορφωτικού Συλλόγου Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 7. Επί αιτήσεως του Συλλόγου «ΓΑΙΤΑΝΑΚΙ – ΜΠΟΥΡΑΝΙ» Τυρνάβου, αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 8. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.
 9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος & εισπραχθέντος χρηματικού ποσού – συμψηφισμός οφειλών (Σεΐζης Χρήστος).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.