ΣΤΗΝ ΑΫΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ UNESCO Η ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σήμερα από την Δρ Θεοδώρα Κάλλα, Πρόεδρο του Τοπικού Ομίλου για την Unesco Ν Λάρισας για την μετακινούμενη κτηνοτροφία και την ένταξη της στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Unesco μέσα στο 2019.

Η μετακινούμενη κτηνοτροφία συμβάλλει στην ενισχυση της υπαίθρου, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον. Συμβάλλει επίσης στη διαχείριση της βιοποικιλότητας ενω παράλληλα παράγει ποιοτικά προϊόντα που έχουν θέση σε ανταγωνιστικές αγορές

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com