ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 23/10

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 2. Αποδοχή και απόδοση της τακτικής επιχορήγησης μηνός Οκτωβρίου του ΟΚΠΑΠ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 3. Καθορισμός ειδικοτήτων του έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για μη ανταποδοτικές υπηρεσίες. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 4. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 5. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του Πυροσβεστικού Σταθμού Ελασσόνας στο Πυροσβεστικό Σώμα. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 6. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του χώρου όπου στεγάζεται η ΔΕΥΑΕΛ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 7. Εξέταση αιτήματος του κ. Ηλία Μιαρίτη για εξωδικαστικό συμβιβασμό. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 8. Κατ’ αρχήν έγκριση απ’ ευθείας αγοράς ιδιωτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ελασσόνας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 9. Έγκριση κατανομής πιστώσεων ΣΑΤΑ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 10. Έγκριση διάθεσης αχρησιμοποίητων υπολοίπων χρηματοδοτήσεων. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 11. Έγκριση απευθείας μίσθωσης χώρου τοποθέτησης αναμεταδοτών στη θέση «Μελούνα». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 12. Εξέταση αιτήματος της COSMOTE Α.Ε για παράταση της μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Δρυμού όπου είναι τοποθετημένος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 13. Έγκριση σύνδεσης των δημοτικών κτιρίων Ελασσόνας με το δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Λέκκας.
 14. Έγκριση μεταστέγασης του 1ου Νηπιαγωγείου Ελασσόνας. Εισηγητής ο Δ.Σ κ. Γεώργιος Γιαννούλας.
 15. Έγκριση υποβολής της πρότασης «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 16. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την έκδοση δασικής διάταξης καυσοξύλευσης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Αστέριος Στούπας.
 17. Γνωμοδότηση για την απαγόρευση βοσκής σε δάσος της Δ.Κ. Βερδικούσιας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
 18. Εξέταση αιτήματος μίσθωσης δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Σαρανταπόρου με σκοπό την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
 19. Εξέταση αιτήματος της κ. Ελένης Καψάλη για αποζημίωση αποθηκευμένων ζωοτροφών. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Σαπουνάς.
 20. Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 21. Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Διονύσιος Μπαλούκας.
 22. Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Εισηγητής ο Δ.Σ. κ. Αναστάσιος Γκατζιούρας.
 23. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κ. Αλεξάνδρα Τσιαντέ.
 24. Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας δημοτικής οδού παράπλευρα του κοινοτικού καταστήματος Βερδικούσιας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στην Δ.Ε. Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση και ηλεκτροφωτισμός αθλητικών εγκαταστάσεων έναντι ΚΤΕΛ». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 30. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή υποδομών (Ανελκυστήρας) για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε Κ.Χ στην Δ.Κ. Ελασσόνας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 31. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 32. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση στέγης κλειστού γυμναστηρίου Γυμνασίου Καλλιθέας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 33. Αποδοχή χρηματοδoτήσεων από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 34. Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή καθορισμού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δεσκάτης. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.
 36. Έγκριση της τοπογραφικής μελέτης της «Επικαιροποίησης – Ανασύνταξης Πολεοδομικής Μελέτης Επέκτασης Οικισμού Λιβαδίου». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Γκέκας.

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ