Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΕΚ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι,
Βιώνουμε με τον πιο αρνητικό τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης και των μνημονίων που … ‘‘τελείωσαν’’!!! Τώρα έχουμε μνημόνιο διαρκείας, αρκετών δεκαετιών, που υπονομεύει την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη

και κοινωνική πρόοδο, που παρατείνει τη φτώχεια.

ΛΕΜΕ ΟΧΙ:

Στη  συρρίκνωση  του περιεχομένου  και  του διαπαιδαγωγικού χαρακτήρα του σχολείου.   Οι  εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για το Λύκειο:

Υπονομεύουν   και  αποδομούν  το διαπαιδαγωγικό  χαρακτήρα  του Λυκείου και  της Γεν.  Εκπαίδευσης.

Μειώνουν   τη  διδασκαλία  και  τις θέσεις  εργασίας  βασικών γνωστικών  αντικειμένων  σε όλα τα  πεδία.

Ακρωτηριάζουν  την   τριετή  δομή  του Λυκείου  με  τη  φροντιστηριοποίηση   της  Γ΄ τάξης.

Στις  αντιεκπαιδευτικές   πολιτικές  των  περικοπών,   των  καταργήσεων  και  των συγχωνεύσεων  σχολείων   και  τμημάτων.

Με   το  ηλεκτρονικό  σύστημα  εγγραφών,   την  οριστικοποίηση  των τμημάτων  από  το καλοκαίρι και  την  επιλογή  της  2ης  ξένης  γλώσσας:

Καταργούνται  ολιγομελή  τμήματα  σε ΓΕ.Λ.  και  ΕΠΑ.Λ.

Μετακινούνται μαθητές σε άλλα  σχολεία, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση μικρών και περιφερειακών Λυκείων.

Στον διοικητικό συγκεντρωτισμό και στην κατάργηση των υποστηρικτικών δομών.

Με  τις τελευταίες  αλλαγές :

Συγκεντρώνονται  οι  δομές  σε επίπεδο Περιφέρειας και υποβαθμίζεται  ο  αποκεντρωτικός  και υποστηρικτικός  ρόλος  τους  προς  τις  σχολικές  μονάδες.

Ακρωτηριάζεται    η   επιστημονική  και  παιδαγωγική  στήριξη  προς  τις  σχολικές  μονάδες .

Στην  αδιαφάνεια,  στην   αναξιοκρατία  και  τον  κομματισμό.

Απορρίπτουμε  την  προσπάθεια  κομματικού  ελέγχου,  πελατειακής  εξυπηρέτησης,  αδιαφάνειας  και περιφρόνησης  της  νομιμότητας.

Στην   απαξίωση  του εκπαιδευτικού, στην  επιδείνωση  των   συνθηκών  ζωής  και άσκησης   του   εκπαιδευτικού  έργου:

Η 30ωρη παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο απαξιώνει  τον εκπαιδευτικό μας ρόλο και την παιδαγωγική μας φυσιογνωμία.

Η απουσία  διορισμών και η ελαχιστοποίηση των αριθμού των αποσπάσεων και μεταθέσεων οδηγούν  σε  δυσβάστακτο  οικονομικό και  ψυχολογικό κόστος  των  συναδέλφων.

Στην  ανέξοδη  υποσχεσιολογία   των  μόνιμων  διορισμών.

Χρειάζεται  δημοκρατικό   πολιτικό   σχέδιο  με   κοινωνική   συναίνεση   και  εθνική  συνεννόηση   για    το    πραγματικό    ξεπέρασμα   της    κρίσης.

Οι  θέσεις  και  οι  προτάσεις  μας  για  τα  Υπηρεσιακά  συμβούλια  και  την  Εκπαίδευση:

Επαναφορά στα Υ.Σ. των αρμοδιοτήτων για τους διορισμούς, για τις κάθε είδους αποσπάσεις,  την πρόσληψη και  τοποθέτηση αναπληρωτών. -Οι ενστάσεις των συναδέλφων να εξετάζονται από διαφορετικά Υ.Σ.

Βελτίωση του συστήματος επιλογής των στελεχών, κυρίως ως προς τη μοριοδότηση των διάφορων κριτηρίων και την εσωτερική τους σχέση. – Ίδρυση και λειτουργία Σχολής  Στελεχών Εκπ/σης.

Τοποθέτηση υποδιευθυντών σε όλα τα σχολεία, ανεξαρτήτως αριθμού τμημάτων.

Αλλαγή της διοικητικής δομής και ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, με περαιτέρω αύξηση των αρμοδιοτήτων των Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Οι Περιφερειακοί Δ/ντές να επιλέγονται, όπως και τα υπόλοιπα στελέχη, από ειδικό Συμβούλιο Επιλογής. Όσο παραμείνουν μετακλητοί, να μη συμμετέχουν στα Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ως πρόεδροι ή μέλη.

Αποτελεσματικό, αξιοκρατικό και δίκαιο σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών. Κάλυψη  με  κανονικούς

διορισμούς όλων των οργανικών  κενών (και των θέσεων Π.Δ.Σ., Ε.Δ., κ.λ.π.). – ΟΧΙ σε αλλαγές στο εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών που εντάσσονται στην προσπάθεια δραστικής  μείωσης των  εργαζομένων.  – Αξιόπιστος προσδιορισμός κενών  και  πλεονασμάτων.- Ύπαρξη και διατήρηση της οργανικής μας θέσης σε ομάδα σχολείων με συνυπολογισμό μαθημάτων  Α΄ και Β΄ ανάθεσης ή 2ης ειδικότητας. – Μονιμοποίηση των  αναπληρωτών με βάση την  προϋπηρεσία  τους.  Μόνιμη και σταθερή εργασία σε όλους.

Αντιμετώπιση και επίλυση των ιδιαίτερων προβλημάτων των αναπληρωτών και των μόνιμων εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιφέρειας που οι συνθήκες καθιστούν φοβερά δύσκολη την άσκηση του έργου τους.  –  Επαναφορά του διδακτικού ωραρίου στα προηγούμενα όρια.  – Διδασκαλία των μαθημάτων με βάση την επιστημονική / πανεπιστημιακή εκπαίδευσή μας.

Επικαιροποίηση του Π.Δ.  για τις μεταθέσεις (μόρια, ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, υπεραριθμίες κλπ).

Καμία υποχρεωτική μετάταξη – διαθεσιμότητα. Καμία υποχρεωτική μετάθεση.

Καμία δυσμενή  μετακίνηση.

Μεταθέσεις σε ειδικά σχολεία (Μουσικά, Διαπολιτισμικά, ΣΜΕΑΕ κ.α.)  με μετρήσιμα κριτήρια.

Αποσπάσεις στις υπηρεσίες  του Υπουργείου, με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια (μοριοδότηση).

Βελτίωση του ισχύοντος συστήματος αποσπάσεων, όπως: κατά προτεραιότητα απόσπαση των τρίτεκνων και των εκπαιδευτικών που είναι σύζυγοι εκπ/κών, μόρια συνυπηρέτησης για τους συζύγους που ζητούν να αποσπαστούν στην ίδια περιοχή, μοριοδότηση της χιλιομετρικής απόστασης, κατ΄ εξαίρεση αποσπάσεις για πολύ σοβαρές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στο Π.Δ. 50, ύστερα από ομόφωνες και απόλυτα  τεκμηριωμένες προτάσεις των  Υ.Σ.

Θέσπιση κινήτρων  για  τους  εκπαιδευτικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο  τους.

Χορήγηση εκπ/κών αδειών σε όλους τους συναδέλφους που  έχουν  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις.

Μειωμένο ωράριο για πολύτεκνους και για εκπ/κούς με αναπηρία των ίδιων ή των παιδιών τους πάνω από  67%  ή  με αποδεδειγμένα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Άμεση  κάλυψη  όλων  των  κενών διοικητικού  και  βοηθητικού προσωπικού.

Όχι στην ελεγχόμενη – μονόπλευρη – χειραγωγημένη και τιμωρητική αξιολόγηση. ΝΑΙ στην ποιοτική, πολύπλευρη  και  αντικειμενική.  – Ακώλυτη  μισθολογική  και  βαθμολογική  εξέλιξη.

Ουσιαστική Επιμόρφωση – Εισαγωγική – Μακράς διάρκειας (ετήσια ή 5μηνη), με απαλλαγή από τα διδακτικά  καθήκοντα – Ταχύρρυθμη με τη μορφή σεμιναρίων –  Δυνατότητα  συμμετοχής  σε   επιμορφωτικά και ερευνητικά  προγράμματα  των Α.Ε.Ι. – Επιμόρφωση Β΄ Επιπέδου χωρίς αποκλεισμούς ειδικοτήτων.

ΟΧΙ  μείωση  των δαπανών για την Παιδεία.  5%  επί του Α.Ε.Π.

12χρονη δημόσια δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση. 2χρονη προσχολική αγωγή.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής και της σχολικής αποτυχίας. Επανεξέταση του  θεσμού της Π.Δ.Σ.   και Ε.Δ., με στόχο να  αναπτυχθούν ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

Αυτοδύναμο Λύκειο. – Ολοήμερο Γυμνάσιο.  – Εκσυγχρονισμός αναλυτικών  προγραμμάτων και βιβλίων.

Αναβάθμιση της Τ.Ε.Ε.- Τριετές Τεχνολογικό Λύκειο ισότιμο με το Γενικό. -Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.- Οριζόντια κινητικότητα ανάμεσα στους δύο  τύπους  σχολείων. -Κατοχύρωση επαγγ/κών δικαιωμάτων σε όλες τις  ειδικότητες. – Συμβατότητά τους με τις σύγχρονες κοινωνικές και παραγωγικές απαιτήσεις, χωρίς εξάρτηση από τις ανάγκες της αγοράς – Υπαγωγή  όλων  των δομών Τ.Ε.Ε.  στο   Υπ.  Παιδείας.- Μεταλυκειακό (4ο) έτος ειδίκευσης, λειτουργικά ενταγμένο στη Β/θμια Τυπική Εκπ/ση.

Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις – Ιδρύσεις σχολείων με βάση παιδαγωγικά κριτήρια και κοινωνικές  ιδιαιτερότητες  στο πνεύμα του Ν. 1566/85 μετά από εξαντλητικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες.

Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών διατάξεων. – Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό, που μειώνει τις συντάξεις μέχρι 40%.

Διασφάλιση των επικουρικών συντάξεων  και  του  ΕΦΑΠΑΞ . – Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας με την κατάργηση της εξαγοράς της.- Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (οδοντιατρικά – οπτικά κ.ά.).

Ουσιαστική οικονομική αναβάθμιση σε όλους, αρχίζοντας από τον πρωτοδιόριστο εκπ/κό των 640 €.

– Αποκατάσταση  των  εισοδηματικών  μας  απωλειών.   –  Όχι  στις  οριζόντιες  περικοπές.

Δίκαιη φορολογική πολιτική.

Συναδέλφισσα,    Συνάδελφε

Ψηφίζουμε  αιρετούς  για  να  λειτουργούν  δημοκρατικά  και  δημιουργικά!

Οι    υποψήφιοι    της   Π.Ε.Κ.  για    το   Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  Ν.  Λάρισας

Γιάννακας  Μιλτιάδης του Βασιλείου     ΠΕ04.04                ΓΕ.Λ.   Συκουρίου

Γκούθας  Δημήτριος του Ιωάννη               ΠΕ02      10ο  ΓΕ.Λ.  Λάρισας

Γιουρούκης  Αργύριος του Παναγιώτη   ΠΕ04.05                ΕΠΑ.Λ  Τυρνάβου

Δημητρίου Ιωάννης του Γεωργίου           ΠΕ04      ΓΕ.Λ.  Γόννων

Καλτάσης  Δημήτριος του Αθανασίου   ΠΕ17.02                1ο  ΕΠΑ.Λ Λάρισας

Καλτέκης  Ευριπίδης του Αθανασίου      ΠΕ04.01                1ο  ΓΕ.Λ. Λάρισας

Κουτσιμανής Βασίλειος  του Δημητρίου               ΠΕ11      Γ/σιο   Αμπελώνα

Λίταινα  Σύρμω (Μίνα)  του Νικολάου  ΠΕ02      ΕΝ. Ε. Ε. ΓΥ. Λ. Λάρισας

Μποζίδου Σταυρούλα του Χρήστου        ΠΕ04      3ο  Γ/σιο Λάρισας

Μπόραντα  Ελένη (Τζένη) του Παναγιώτη           ΠΕ01      1ο  Γ/σιο  Τυρνάβου

Νταφούλης  Θεόδωρος του Κωνσταντίνου          ΠΕ02      Γ/σιο  Πλατυκάμπου

Ντελής   Χρήστος  του Γεωργίου               ΠΕ11      12ο  Γ/σιο Λάρισας

Παλαιομίχα  Ρούλα  του Νικολάου          ΠΕ11      9ο  Γ/σιο Λάρισας

Παλάτος  Χρήστος του Αθανασίου          ΠΕ17.02                2ο  Γ/σιο Λάρισας

Παπαγιάννης  Βασίλειος του Θωμά        ΠΕ11      11ο  Γ/σιο Λάρισας

Παπαγιάννης Ευθύμιος  του Ιωάννη       ΠΕ01      1ο  ΓΕ.Λ.  Ελασσόνας

Πλίτσης  Μιχαήλ του Αθανασίου              ΠΕ11      Γ/σιο  Φαλάνης

Τασιοπούλου  Παρασκευή (Βίκυ)  του Δημητρίου            ΠΕ02      6ο   Γ/σιο  Λάρισας

Τσιόπας  Αναστάσιος  του Ζήσιμου         ΠΕ04.01                14ο  Γ/σιο Λάρισας

Ψωμιάδης  Ευστάθιος  του Ηλία               ΠΕ03      1ο  ΓΕ.Λ. Ελασσόνας

Oι   υποψήφιοι   της    Π.Ε.Κ.  για   το   Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.   Περιφέρειας  Θεσσαλίας

Μπόραντα  Ελένη (Τζένη) του Παναγιώτη           ΠΕ01      1ο  Γ/σιο  Τυρνάβου

Παλάτος  Χρήστος του Αθανασίου          ΠΕ17.02                2ο  Γ/σιο Λάρισας

Ρουμπακιάς  Ιωάννης του Ηλία ΠΕ03      5ο  Γ/σιο Λάρισας

Oι    υποψήφιοι   της   Π.Ε.Κ.   για   το   Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Νταφούλης  Θεόδωρος του  Κωνσταντίνου         ΠΕ02      Γ/σιο  Πλατυκάμπου

Τασιοπούλου  Παρασκευή (Βίκυ)  του Δημητρίου            ΠΕ02      6ο  Γ/σιο  Λάρισας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com