ΣΤΑ ΑΚΡΑ Η ΚΟΝΤΡΑ ΑΛ. ΚΟΥΓΙΑ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕΛ

Η ΠΑΕ ΑΕΛ δημοσιοποίησε σημερινή εξώδικο πρόσκληση – δήλωση – διαμαρτυρία του κ. Αλέξη Κούγια στην οποία αναφέρονται τα εξής:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Αλεξίου Κούγια του Χρήστου-Κωνσταντίνου, Δικηγόρου (ΑΜ ΔΣΑ: 8846), κατοίκου Αθηνών, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 55, με ΑΦΜ 023563014 (ΔΟΥ Α΄ Αθηνών)

ΠΡΟΣ

Σωματείο Ερασιτεχνική ΑΕΛ – Αθλητική Ένωση Λάρισας, Νομίμως εκπροσωπούμενο, Μεγάλου Αλεξάνδρου 35, Λάρισα / Στάδιο Αλκαζάρ, Γραφεία Σωματείου (εντός Θύρας 3), Τέρμα Κοζάνης, Λάρισα

1. Γεώργιο Νάκα, Πρόεδρο

2. Γρηγόριο Σοφό, Γενικό Γραμματέα

3. Τσαγκάλη Αντώνιο, μέλος

4. Βαλιάκο Γεώργιο, μέλος

5. Γιοδάση Αναστάσιο, μέλος

Εντός 24 ωρών από της λήψεως της παρούσης θέλω να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως:

1. Ποια είναι η σύνθεση του Δ.Σ. του σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΕΛ και αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. συναίνεσαν στη σύνταξη και στην έκδοση της άκρως συκοφαντικής νέας εις βάρος μου ανακοινώσεως της 28/10/2018.

2. Ποια σχέση έχει η συκοφαντική εις βάρος μου ανακοίνωση με την προηγηθείσα συνάντηση των Γιώργου Νάκα, Αντώνη Τσαγκάλη, Βαγγέλη Καρέλια και Βαγγέλη Πλεξίδα (ΒΙΟΓΑΛ – LA FARM).

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκείνον, στον οποίο απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το κείμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες.

Λάρισα, 29/10/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΔΗΛΩΝ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.