ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΚΑΙ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΩΝ

Την ολοκλήρωση των εργασιών που έγιναν σε κτήρια του οικισμού Κυπαρίσσια της ΤΚ Μοσχοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο δήμαρχος Θ. Νασιακόπουλος με επιτόπου επίσκεψή του.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν τόσο από την εταιρεία  «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» όσο και από υπεργολάβο στο ιατρείο αφορούν στην κατασκευή νέας στέγης, τοποθέτηση υδρορροών και ελαιοχρωματισμούς εξωτερικά και εσωτερικά,  στην ανακαίνιση των δύο εξωτερικών τουαλετών (πόρτες, πλακάκια, είδη υγιεινής, μπαταρίες και αξεσουάρ τουαλετών) και στην  τοποθέτηση λαμαρίνας επί σιδηροκατασκευής.

Επίσης κατασκευάστηκε νέα εξωτερική τουαλέτα στην εκκλησία (εκσκαφή για κατασκευή νέου βόθρου, κατασκευή κτιρίου από τσιμεντόλιθους, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμοί εξωτερικά και εσωτερικά, πόρτα, παράθυρο, πλακάκια, είδη υγιεινής, μπαταρία και αξεσουάρ τουαλετών) και ελαιοχρωματίστηκε εξωτερικά το σχολικό κτίριο.

Άλλες εργασίες αφορούσαν στην τοποθέτηση νέας ενισχυμένης περίφραξης στην μία πλευρά, μήκους 40 μέτρων, περιμετρικά του σχολείου, στην αποκατάσταση πεζοδρομίων περιμετρικά του σχολείου επίσης, συνολικού μήκος 30 μέτρων και στην αποκατάσταση κατάπτωσης πρανούς πλησίον τεχνικού στην τοπική οδό Κυπαρίσσια-Μοσχοχώρι (μπάζωμα και σκυροδέτηση).

Ο δήμαρχος, ο οποίος συνοδεύονταν στην επίσκεψή του στα Κυπαρίσσια από τους αντιδημάρχους Σ. Καλέτσιο και Αν. Ρεντζιά, τον πρόεδρο της ΤΚ Μοσχοχωρίου Δ. Κοτσιόπουλο και την διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας και δράσεων ΕΚΕ Ειρ. Ζαβρίδου της εταιρείας «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου»,  εξέφρασε την ικανοποίησή του για την περάτωση του έργου και για το επίπεδο της συνεργασίας με την εταιρεία.