ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ 2.500 ΕΡΓΑ ΜΕ 2,2 ΔΙΣ € ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ 810 ΕΚ. € ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2019 με τον Κ. Αγοραστό να υποστηρίζει ότι δεν αποδίδονται οι οφειλόμενοι πόροι

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2019 σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, σημείωσε πως πρόκειται για έναν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που τηρεί το αυστηρό πλαίσιο που επιβάλει το Υπουργείο

Εσωτερικών επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως τα λειτουργικά έξοδα της Περιφέρειας έχουν μειωθεί κατά 60%.

Ο κ. Αγοραστός αναλύοντας τα στοιχεία είπε πως ο προϋπολογισμός για το 2019 ανέρχεται στο ποσό των 155 εκατ. ευρώ.  Ενώ σημείωσε ότι « είναι ένας προϋπολογισμός  που διακρίνεται από την υποχρηματοδότηση από την κεντρική κυβέρνηση μιας και για παράδειγμα για τα έργα υποδομής μας δίνει μόνο 2,2 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό πολύ μικρό που δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της και για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της η Περιφέρεια».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο κονδύλι για την πληρωμή των επιδομάτων των νευροπαθών τονίζοντας ότι «θα ήθελα να επισημάνω ότι ο φετινός προϋπολογισμός για πρώτη φόρα δεν περιέχει τα επιδόματα των νεφροπαθών. Οι νεφροπαθείς από εδώ και στο εξής δεν θα πληρώνονται με την υφιστάμενη διαδικασία από την Περιφέρεια Θεσσαλίας αλλά θα πληρώνονται απευθείας από το Υπουργείο».

«Είναι ένας προϋπολογισμός ισοσκελισμένος. Παράλληλα έχοντας ως χρηματοδοτικό εργαλείο το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας εντάσσουμε έργα για όλους τους τομείς της κοινωνικοοικονομικής ζωής, είτε για τα νοσοκομεία, είτε για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς είτε για τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, πολιτισμού, υποδομών, ηλεκτροκίνησης του σιδηροδρόμου,  αγροτικής οδοποιίας, υπογειοποίησεων του νερού συνολικού προϋπολογισμού 610 εκατ. ευρώ.

Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε και να διεκδικούμε και να λαμβάνουμε χρηματοδότηση προκειμένου να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες που έχει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Αγοραστός με αφορμή τη ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2019 της Περιφέρειας  Θεσσαλίας άδραξε την ευκαιρία και αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη χώρα μας προκειμένου να συμβάλει στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, ακόμη, στην ελλιπή χρηματοδότηση και στελέχωση των Περιφερειών υπογραμμίζοντας ότι «τα τελευταία χρόνια έχει περικοπεί το 60% έως 65% των πόρων της Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, λόγω των αθρόων συνταξιοδοτήσεων, Περιφέρειες και Δήμοι έχουν αδειάσει από το απαιτούμενο προσωπικό.

Η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική σε ειδικότητες αιχμής και συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι τα νησιά μας.

«Η μεταρρύθμιση στην Αυτοδιοίκηση δεν είναι σήμερα πολυτέλεια, αλλά αδήριτη ανάγκη. Δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια, στην καλή θέληση μιας κυβέρνηση ή ενός Υπουργού. Είναι ανάγκη των καιρών, είναι επιταγή των πολιτών. Είναι επιλογή προοπτικής για την ελληνική κοινωνία. Είναι εκ ων ουκ άνευ προϋπόθεση ώστε η πατρίδα μας να βρει το δρόμο της και να ξεπεράσει την πολύπλευρη κρίση.

Μείζον θέμα για τις Περιφέρειες και το επισημάναμε είναι οι παρακρατηθέντες πόροι, δηλαδή η διαφορά μεταξύ των χρημάτων που αποδόθηκαν στις Περιφέρειες από τον προϋπολογισμό συγκριτικά με όσα προβλέπονται από τον «Καλλικράτη». Από το 2011 οι παρακρατηθέντες πόροι των Περιφερειών ξεπερνούν το 1,9 δις ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο κ. Αγοραστός παρουσίασε τις εξής βασικές μεταρρυθμίσεις:

– «Αναδόμηση του πλαισίου εποπτείας της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Θέλουμε τον έλεγχο, αλλά γρήγορο, αποτελεσματικό και σοβαρό, όχι αποσπασματικό.

-Θεσμική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας, με υποκατάσταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, βασιζόμενη σε καλές πρακτικές άλλων χωρών.

-Ριζική, ριζοσπαστική, τολμηρή, αλλά και βιώσιμη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Ενίσχυση του πολιτικού ρόλου της Περιφερειακής Διακυβέρνησης. Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση αποκτά κανονιστική αυτονομία, δηλαδή την αρμοδιότητα να νομοθετεί η ίδια για τα της ευθύνης της και αναδιοργανώνεται εσωτερικά και αποκεντρώνει τις ευθύνες και τους ρόλους.

-Απόκτηση σταθερών και δυναμικών πηγών ιδίων εσόδων που μπορούν να λειτουργήσουν και στις συνθήκες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας. Κάνοντας πράξη τη συνταγματική απαίτηση για ουσιαστική οικονομική αυτοτέλεια, η οποία στηρίζει σε μεγάλο βαθμό και τη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ.

Ξεκαθαρίζω ότι ποτέ εμείς δεν ζητήσαμε να βάλουμε φόρους. Ζητήσαμε να υπάρχει στη σημερινή εποχή, εποχή που όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ένα τέτοιο σύστημα ώστε αυτά που δικαιούται να πάρει η κάθε Περιφέρεια, ο κάθε Δήμος, να έρχονται αυτοματοποιημένα μέσω ενός αλγορίθμου. Γιατί να χρειάζονται τόσες υπογραφές και τόσα ταξίδια αιρετών στην Αθήνα;

-Η αναπτυξιακή προοπτική που καλείται να συνοικοδομήσει και να υπηρετήσει προς όφελος της περιφερειακής οικονομίας και των πολιτών, στηριζόμενη σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία και υποστηριζόμενη από εξειδικευμένο προσωπικό».

Κλείνοντας τη τοποθέτηση του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας είπε μεταξύ άλλων ότι «ως Περιφέρεια Θεσσαλίας έχουμε μέχρι στιγμής υλοποιήσει και χρηματοδοτήσει 2.500 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ και έχουμε εξασφαλίσει 810 εκατ. ευρώ για νέα έργα.

Είναι ένας προϋπολογισμός που βασίζεται στο πλαίσιο συγκράτησης των δαπανών που υπηρετεί, όμως, τις ανάγκες των πολιτών».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ.

Α.1  Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.)

α) Έσοδα από Κ.Α.Π.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασική πηγή των εσόδων της Περιφέρειας και στην ουσία τα μοναδικά τακτικά έσοδα αυτής.

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής προβλέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της παραπάνω ΚΥΑ  ως εξής :

  • ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΚΑΕ 1252.000) 5.876.700,00
  • ΚΑΠ για μισθοδοσία του μόνιμου και με σχέση εργασίας Ι. Δ. Α. Χ (ΚΑΕ 1252.002) 24.276.000,00
  • ΚΑΠ για εφαρμογή προγράμματος Δακοκτονίας (ΚΑΕ 1252.003) 1.187.000,00
  • ΚΑΠ για δαπάνες μεταφοράς μαθητών (ΚΑΕ 1252.004) 13.829.800,00
  • ΚΑΠ για δαπάνες Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΚΑΕ 1252.005) 9.000,00
  • ΚΑΠ για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών (ΚΑΕ 1253.00) 2.432.000,00

Γενικό σύνολο από ΚΑΠ : 47.610.500,00

Οι πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης του διατροφικού επιδόματος από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ως εκ τούτου δεν θα εγγραφούν πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Α.2  Κρατική Επιχορήγηση

α) Έσοδα από κρατική επιχορήγηση

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θα υπολογίζονται μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων κατανομής και επομένως οι αντίστοιχες πιστώσεις θα εγγράφονται στον Προϋπολογισμό με αναμορφώσεις αυτού.

Α.3 Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Πρόκειται για έσοδα, που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα έργα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται έσοδα από:

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 9.540.000,00

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ: 10.020.000,00

ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ Π.Τ.Α.: 57.880.000,00

Μετά τις εγκρίσεις των ορίων πληρωμών για το 2019 θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως τα έσοδα της κατηγορίας αυτής.

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων που αφορά ίδια έσοδα

Αναλυτικότερα τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αφορούν τα κάτωθι:

Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων (ΚΑΕ 1226)3.346.000,00

Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 335.000,00

Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα 236.000,00

Έσοδα από ανταποδοτικές εισφορές (ΚΑΕ 1221)-παράβολα παραμονής αλλοδαπών(ΚΑΕ 1227)- έσοδα από εκμίσθωση και πωλήση ( ΚΑΕ 3391-3419) :  922.900,00

Γενικό σύνολο από ίδια έσοδα: 4.839.900,00

Λοιπά Έσοδα

Υπολογίζονται έσοδα από Επιχ/σεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστροφές ποσών, προγράμματα κοινωφελούς απασχόλησης, έσοδα παρελθόντος έτους (ΚΑΕ0313,5000,6000,8000): 12.213.000,00

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Σε ότι αφορά τις δαπάνες, αυτές έχουν καθοριστεί στις απολύτως αναγκαίες και μέσα στο πλαίσιο των  προϋπολογισθέντων εσόδων, προσαυξημένες με τα πιθανά ταμειακά υπόλοιπα. Στο πλαίσιο, λοιπόν ,της περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες, αυτές συγκρατούνται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Τα ποσά των εξόδων μπορούν να αναμορφώνονται σύμφωνα με την πορεία των προϋπολογισθέντων εσόδων( τελική διαμόρφωση).

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το οικονομικό έτος 2019 διαμορφώνεται ως εξής:

ΕΣΟΔΑ 142.103.400,00

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε   5.704.802,00

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΔΕ 2018    1.971.928,00

ΠΙΘΑΝΟ ΤΑΜΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018    4.675.719,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ            154.455.849,00

ΕΞΟΔΑ  154.455.849,00

Η παραπάνω μορφή του προϋπ/σμού είναι προσωρινή. Η οριστική μορφή που θα ισχύει για το 2019 θα διαμορφωθεί αργότερα με την 1η τροποποίηση στα μέσα Φεβρουαρίου όταν θα γνωστοποιηθούν ακριβώς οι επιχ/σεις του Τ.Π.- ΚΑΠ – ΠΔΕ  καθώς επίσης και με το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο του 2018.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ