ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΑΚΛ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΤΟΠΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ

Αντιπροσωπεία του Ποταμιού συναντήθηκε με το Προεδρείο και τον Διευθυντή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Λάρισας (ΕΑΚΛ). Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των στελεχών του Ποταμιού και η ανάδειξη σε κεντρικό επίπεδο αιτημάτων που άπτονται της ορθής λειτουργίας του ΕΑΚΛ ώστε να υπηρετεί και να υποστηρίζει

με επάρκεια και ασφάλεια τον μαζικό, σωματειακό, σχολικό, πανεπιστημιακό, στρατιωτικό και εργοστασιακό αθλητισμό. Καθώς επίσης και τις ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, επιστημονικές και συνεδριακές εκδηλώσεις διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού χαρακτήρα.

Θέματα όπως η στελέχωση της υπηρεσίας, η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η απουσία ενός σύγχρονου Οργανισμού Λειτουργίας που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό, η συντήρηση των εγκαταστάσεων, η αδυναμία εκπόνησης μελετών στατικής επάρκειας απαραίτητων για την χορήγηση άδειας σε κτιριακές υποδομές της υπηρεσίας, η αντικεραυνική προστασία καθώς και η μεγάλη καθυστέρηση (τουλάχιστον ενός έτους) έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτυχαν της ενδελεχούς συζήτησης αλλά και της δέσμευσης από πλευράς των στελεχών του Ποταμιού να υποστηριχθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο.

Το ΕΑΚΛ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Κωσταρόπουλος Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος, κ. Βαγιόπουλος Γεώργιος και ο Διευθυντής, κ. Μακρίδης Δημήτριος. Η αντιπροσωπεία του Ποταμιού αποτελούνταν από τον Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης Λάρισας, κ. Μπαζάκη Κώστα και τα μέλη της Μεγάλης Συγκέντρωσης των Αντιπροσώπων (ΜΕΣΥΑ, αντίστοιχης της Κεντρικής Επιτροπής των άλλων κομμάτων), κα Κατσούρα Νίκη και κ. Σακατζή Δημήτριο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ