ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Με τη διοίκηση του επιμελτηρίου συναντήθηκε ο Γ. Σταθάκης

Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας είχε σήμερα το μεσημέρι συνάντηση με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη Γιώργο , με τον οποίο συζήτησαν διάφορα θέματα ενεργειακής πολιτικής που άπτονται του τομέα του Υπουργού.

Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε από τον Πρόεδρο του  επιμελητηρίου Λάρισας κ. Σωτήρη Γιαννακόπουλο η αναγκαιότητα απλούστευσης των διαδικασιών έκδοσης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, οι οποίες αποτελούν συχνά τροχοπέδη στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων. Σε αυτό το σημείο ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους παριστάμενους ότι έως το τέλος του 2019 που θα τελειώσει η επικύρωση των δασικών χαρτών θα αυτοματοποιηθεί και η διαδικασία.

Παράλληλα εκ μέρους του Επιμελητηρίου επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης/επιδότησης των νομικών προσώπων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους και την προσβασιμότητα τους από Α.Μ.Ε.Α, η σημασία εθνικής χαρτογράφησης των περιοχών χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων αλλά και θέσπισης διαδικασίας προελέγχου από τον ΔΕΔΔΕΗ για την δυνητική έγκριση του χώρου εγκατάστασης Φ/Β.

Τέλος δόθηκε από τον κ. Γιαννακόπουλο υπόμνημα στον Υπουργό με τις θέσεις του Επιμελητηρίου Λάρισας, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω αιτήματα

  • Απλοποίηση των διαδικασιών έκδοσης περιβαλλοντικών αδειών που αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις τροχοπέδη στην έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων.
  • Τι θα γίνει τελικά με το μεγάλο περιβαλλοντικό έργο της εκτροπής του Αχελώου.
  • Ενίσχυση/Επιδότηση των Δημοσίων προσώπων για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών τους και την προσβασιμότητα τους από Α.Μ.Ε.Α.
  • Εθνική χαρτογράφηση των περιοχών χαμηλής ή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών πάρκων
  • Θέσπιση διαδικασίας προελέγχου από τον ΔΕΔΔΕΗ για την δυνητική έγκριση του χώρου εγκατάστασης Φ/Β.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com