ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΝΕΩΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Στην πόλη της Λάρισας πρόκειται να βρεθούν από τις 13 έως και τις 22 Δεκεμβρίου 30 νέοι από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Τουρκία, την Ιταλία και την ΠΓΔΜ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ανταλλαγής Νέων «Adventure of a Lifetime», με θέμα το προσφυγικό ζήτημα.

Το πρόγραμμα υλοποιεί ο φορέας Ι-PARTICIPATE / ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ σε συνεργασία με άλλους φορείς από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Το έργο χρηματοδοτείτε από το πρόγραμμα Erasmus+ Νεολαία, Βασική Δράση 1 και υποστηρίζεται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Στο πλαίσιο του έργου οι νέοι και νέες συμμετέχοντες:

– Θα ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες.

– Θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν τόσο με τους εργαζόμενους σε δομή φιλοξενίας προσφύγων όσο και με τους ίδιους τους πρόσφυγες.

– Θα μοιραστούν και θα καταρρίψουν πιθανά στερεότυπα και προκαταλήψεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Θα μάθουν πώς να χειρίζονται τις αντιδράσεις φόβου, ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων μέσα στην κοινωνία τους και θα καθορίσουν κοινές αξίες δημοκρατίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

– Θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν ιδέες και λύσεις σχετικά με το προσφυγικό καθώς και να διαμορφώσουν μια στρατηγική για την στήριξη της τοπικής τους κοινωνίας.

– Θα γνωρίσουν την μη τυπική εκπαίδευση και την βιωματική μάθηση σε ένα προσωπικό επίπεδο.

– Θα ενημερωθούν σχετικά με τις δράσεις, τους στόχους και τις αξίες του Erasmus+.

– Θα βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Σχετικές ανακοινώσεις για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα αναρτηθούν στην σελίδα του Ι-PARTICIPATE στο Facebook, https://www.facebook.com/iparticipatengo/.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com