ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ανακοίνωση της Διδασκαλικής ομοσπονδίας Ελλάδας που χαρακτηρίζει απαράδεκτη την ενέργεια

 Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε γίνει αποδέκτες καταγγελιών από Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., σχετικά με το απαράδεκτο γεγονός της υποβολής μηνύσεων από την Πυροσβεστική κατά Διευθυντών/Προϊσταμένων σχολικών μονάδων  για παράβαση του άρθρου 7 του Π.Δ. 71/1988 σε συνδυασμό

με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα (το οποίο προβλέπει κράτηση μέχρι τριών μηνών) σε περίπτωση, που εμφανίζει προβλήματα το σύστημα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2013, «Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο εργοδότης που στην παρούσα και τις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας είναι ο ιδιοκτήτης − εκμεταλλευτής,  ή (κατά νόμο) υπεύθυνος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο Ν. 3850/2010 όπως κάθε φορά ισχύει

Σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010, άρθρο  3 παράγραφος 2,  ορίζονται σε σχέση με τον Δημόσιο Τομέα τα παρακάτω:  «Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ως «επιχείρηση» ή «εργοδότης» νοείται «Υπουργείο, Περιφέρεια, Νομαρχία ή άλλη αυτοτελής ή αποκεντρωμένη Δημόσια Υπηρεσία, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω, στην περίπτωση της μήνυσης που υποβλήθηκε, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Καλλιθέας – Μοσχάτου από την Πυροσβεστική Πειραιά προς τη Διευθύντρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου (αλλά και σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις), η  αιτιολογία είναι η μη τήρηση των αρχικών όρων πυρασφαλείας, βάσει της «εγκεκριμένης μελέτης» που υπάρχει στο αρχείο της Πυροσβεστικής Πειραιά, χωρίς βεβαίως να υπάρχει η παραμικρή εξήγηση, για τον λόγο για τον οποίο ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας θεωρείται κατά παράβαση των ανωτέρω εργοδότης και βάσει ποιών διατάξεων αυτός έχει την ευθύνη για την τήρηση των όρων της αρχικής μελέτης πυρασφάλειας, την στιγμή, που η αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε στοιχείο, που αφορά τα σχολικά κτήρια ανήκει στους οικείου Δήμους. Ούτε βεβαίως μπορεί κανείς να υποστηρίξει, ότι ο Διευθυντής της Σχολικής Μονάδας, δύναται να γνωρίζει ή να ελέγχει ή να φέρει την ευθύνη για την τήρηση προδιαγραφών τις οποίες ούτε γνωρίζει ούτε μπορεί να ελέγξει καθώς δεν διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις.

Αυτά τα οποία καταλογίζει η Πυροσβεστική δια του Δημόσιου Κατηγόρου της,  σύμφωνα και με τη Νομική Σύμβουλο της Δ.Ο.Ε. Μαρία – Μαγδαληνή Τσίπρα, δεν αποτελούν ευθύνη της Δ/ντριας και του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά ευθύνη του κράτους και των υπηρεσιών του Δήμου, αφού η ευθύνη «για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας» ανήκει στο κράτος και τον Δήμο και όχι στη Διεύθυνση του Σχολείου.

Είναι σαφές ότι υφίσταται παρερμηνεία του νόμου εκ μέρους της Πυροσβεστικής κατά τρόπο που μεταθέτει ευθύνες της Πολιτείας σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Σε ανθρώπους δηλαδή των οποίων οι σπουδές και οι γνώσεις ουδεμία σχέση έχουν με όσα τους καταμαρτυρούν αλλά και με όσα κάθε χρόνο καλούνται να κάνουν κατά τη σύνταξη του υποχρεωτικού Σχεδίου Πολιτικής Άμυνας. Τη στιγμή που πλήθος σχολικών μονάδων δεν διαθέτουν το απαιτούμενο από το νόμο «πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας» με απόλυτη ευθύνη των  Δημοτικών Αρχών, οι εκπαιδευτικοί σύρονται στα δικαστήρια ως παραβάτες του κοινού Ποινικού Δικαίου.

Ταυτόχρονα, αβίαστα, προκύπτει μια σειρά ουσιωδών ερωτημάτων:

Η, κατήγορος, Πυροσβεστική Υπηρεσία  πριν προβεί σε υποβολή μηνύσεων έχει, άραγε, απευθυνθεί προς το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείο Εσωτερικών  υποδεικνύοντας τα μέτρα πρόληψης και ουσιαστικής πυροπροστασίας;

Έχουν γίνει ενέργειες συνεργασίας με τους Δήμους για τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου εγκατάστασης μέτρων πρόληψης και ουσιαστικής πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

Έχουν εφαρμοστεί σχέδια ενημέρωσης της συνολικής εκπαιδευτικής κοινότητας [δασκάλων και μαθητών] για μέτρα πρόληψης και προστασίας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών;

Για το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. είναι απαράδεκτο το τεράστιας σημασίας έργο των εκπαιδευτικών, στο δημόσιο σχολείο που δεν στηρίζεται σε κανένα επίπεδο με πληρότητα από την πολιτεία, να αντιμετωπίζεται με τόσο ευτελισμό και περιφρόνηση και την ίδια στιγμή, να καταλογίζονται στους εκπαιδευτικούς, ευθύνες που δεν τους ανήκουν.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά:

Την άμεση απόσυρση των μηνύσεων κατά των  Διευθυντών των σχολικών μονάδων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας τα στελέχη όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι ευθύνες που καταλογίζουν ανήκουν στους Δήμους και όχι στους εκπαιδευτικούς.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να παρέμβει άμεσα στην κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας, διαφυλάσσοντας την αξία του εκπαιδευτικού  έργου και τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ουδεμία αρμοδιότητα έχουν για τα ζητήματα πυρασφάλειας.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να μεριμνήσει, συντονίζοντας το έργο των Δήμων, για την ορθή τήρηση των όρων πυρασφάλειας στις σχολικές μονάδες, της αρμοδιότητας τους.

Στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους, άδικα και αναίτια, διωκόμενους εκπαιδευτικούς με τις παρεμβάσεις μας προς τους αρμόδιους φορείς, νομικά, οικονομικά καθώς και με τη φυσική παρουσία των μελών του Δ.Σ. σε κάθε περίπτωση που θα ζητηθεί από τους κατά τόπους πρωτοβάθμιους συλλόγους.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ