ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΤ

Δείτε τι προβλέπει αναλυτικά η μελέτη για το δίκτυο, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και την τηλεμετρία

Εργο αντικατάστασης των αμιαντοσωλήνων στα δίκτυα ύδρευσης σε Τύρναβο και Αμπελώνα. κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αλλά και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας σε όλο το δίκτυο αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο επόμενο διάστημα από τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου, μετά την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 3 εκ. € από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ”.

Οπως τονίζεται από τη ΔΕΥΑΤ Μετά την ολοκλήρωση της πράξης, θα υπάρξει άμεση βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας (λόγω αντικατάστασης των αγωγών ύδρευσης από αμίαντο) του προσφερόμενου νερού ύδρευσης στους κατοίκους της περιοχής, μείωση των διαρροών του δικτύου και καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής.

Η πράξη θα γίνει πλήρως λειτουργική και τα αποτελέσματά της θα γίνουν βραχυπρόθεσμα ορατά στην προστατευόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται τα παρακάτω: 

Υποέργο 1 :    «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Θα κατασκευαστούν,  32.000 μ. σωλήνες ύδρευσης από ΡΕ νέας γενιάς, διατομών από Φ90 έως 355 16 Atm, στα εσωτερικά δίκτυα των  οικισμών του Τυρνάβου και του Αμπελώνα καθώς και τους τροφοδοτικούς αγωγούς στις Τ.Κ. Δένδρων και Πλατανουλίων.

Θα κατασκευαστούν  ακόμη 451 τεμ. δικλείδων ελέγχου του δικτύου και 10 τεμ. φρεάτια δικλείδων.

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δύο ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) 100KVA & 70KVA με τους ηλεκτρικούς τους πίνακες, για τα δύο αντλιοστάσια ύδρευσης στην Δ.Κ. Αμπελώνα για την ενεργειακή αυτονομία του οικισμού.

Επίσης προβλέπεται η συντήρηση-επισκευή όλων των υδατόπυργων-δεξαμενών και των αντλιοστασίων ύδρευσης στο Δήμο Τυρνάβου. 

Υποέργο 2 : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Θα κατασκευαστεί σύστημα τηλεμετρίας που θα αποτελείται από 3 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε δεξαμενές και γεωτρήσεις για τη Δ.Κ. Τυρνάβου, από 6 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου σε υδατόπυργους και γεωτρήσεις για τη Δ.Κ. Αμπελώνα και ένα Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου τοποθετημένο στο κτίριο της ΔΕΥΑ Τυρνάβου στον Τύρναβο.

Σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του εξοπλισμού μέτρησης του αντλούμενου νερού (μετρητές παροχής) στις γεωτρήσεις και στις δεξαμενές/υδατόπυργους, θα καταστεί εφικτή η κατάρτιση του ισοζυγίου του νερού στις ως άνω Δ.Κ. και ο εντοπισμός των πιθανών διαρροών σ’ αυτές. Μέσω των μετρητών στάθμης που θα τοποθετηθούν στις δεξαμενές/υδατόπυργους θα υπάρχει η δυνατότητα της συνεχούς παρακολούθησης της φόρτισης των δεξαμενών/υδατόπυργων και η άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις βλαβών στα δίκτυα.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα μετρήσεων από τα εγκατεστημένα όργανα και τον λοιπό ενεργό εξοπλισμό θα συλλέγονται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό τύπου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών (PLC) και θα μεταδίδονται ασύρματα είτε με την χρήση ασύρματου δικτύου WiFi στα 5,0 GHz είτε και μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM/GPRS προς το Κέντρο Ελέγχου για ενσωμάτωση στην κεντρική βάση δεδομένων του SCADA που θα εγκατασταθεί στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου. Αντίστοιχα από το Κέντρο Ελέγχου θα υπάρχει η δυνατότητα, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, της ΔΕΥΑ Τυρνάβου να ελέγχει και να τηλεχειρίζεται τις αντλίες χωρίς να είναι αναγκαία η επί τόπου μετάβαση.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com