ΤΟ ΝΕΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελ. Αναστασοπούλου συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λάρισας, το οποίο αποτελείται από τους:

1. Καψάλη Ιωάννη, Διευθυντή Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του την Ηλιάδη Χριστίνα, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ02, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
2. Χαρχαρίδου Αναστασία, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο 7ο ΕΠΑΛ Λάρισας, ως Αντιπρόεδρο – τακτικό μέλος, η οποία θα προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, με αναπληρωματικό μέλος την Κουτσιάη Γεωργία, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ86, με οργανική θέση στο Γυμνάσιο Γιάννουλης.
3. Διονυσίου Διονύσιο, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Συκουρίου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Σούρλα Ναπολέοντα, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ04.05, με οργανική θέση στο 15ο Γυμνάσιο Λάρισας.
4. Κοντσιώτη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ04.01, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Φαλάνης, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Τζιατζιά Μιχαήλ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ11, με οργανική θέση στο 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας.
5. Κοντελέ Δημήτριο, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ82, με οργανική θέση στο 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Λάρισας, ως τακτικό μέλος, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Ρεμπάπη Παναγιώτη, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο 6ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας.
Στην περίπτωση που το Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερόμενων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπαιδευτικών μετέχουν σ’ αυτό:
Α. Από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Σ.Ι.Σ.)
Ο Μπακογιάννης Κωνσταντίνος, των «Εκπαιδευτηρίων ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ» στην Τερψιθέα Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Κυραϊλίδη Χαράλαμπο των «Εκπαιδευτηρίων ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΑΘΕΙΑ-ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ» στον Καρέα Αττικής.
Ο Νικόλαος Ράπτης, των «Εκπαιδευτηρίων ΡΑΠΤΟΥ» στη Λάρισα, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Σάββα Στέλιο, των «Εκπαιδευτηρίων ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» στην Παλλήνη Αττικής.

Β. Από την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Ο Κουρουτός Μιχάλης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ» Πατησίων, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την Αντωνιάδου Γεωργία, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Ράπτου» και
Ο Βουρκούδης Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.03, που υπηρετεί στην «Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης», ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον Σελέκο Δημήτριο, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται ο Νάκας Δημήτριος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αποσπασμένος στη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο οποίος θα αναπληρώνεται από την Ευαγγέλου Σταματία, διοικητική υπάλληλο κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ μετέχουν και οι:

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) Παύλου Νικόλαος Αντώνιος ΠΕ01

Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) Λιόβας Δημήτριος Γεώργιος ΠΕ86

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) Μπουραζάνας Κωνσταντίνος Παναγιώτης ΠΕ03

Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) Συρόγλου Μαγδαληνή Ανδρέας ΠΕ02

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com