ΤΟ ΝΕΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Ελένης Αναστασοπούλου συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Λάρισας το οποίο αποτελείται από τους:
1. ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ, Διευθυντή Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια του, την ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ70,Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών
Θεμάτων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
2. ΠΑΠΑΤΖΕΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας , ως Αντιπρόεδρο – τακτικό μέλος, ο οποίος θα προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κω-λύματος του Προέδρου, με αναπληρωματικό μέλος τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΤΑΥΡΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας.
3. ΚΩΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06, που υπηρετεί στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΤΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, με οργανική θέση στο 13Ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.
4. ΔΡΑΓΑΝΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που ανήκει οργανικά στο 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ως τακτικό αιρετό εκπρόσωπο των εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με αναπληρωματικό μέλος τον ΝΑΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70,που ανήκει οργανικά στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.
5. ΣΙΜΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ , εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, που ανήκει οργανικά στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ως τακτικό αιρετό εκπρόσωπο των εκπ/κών Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με αναπληρωματικό μέλος τον ΜΠΟΥΖΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11, που ανήκει οργανικά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Τσαριτσάνης.
Στην περίπτωση που το ως άνω Συμβούλιο εξετάζει θέματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 33 του Π.Δ. 1/2003, αντί των προαναφερόμενων αιρετών εκπροσώπων των δημοσίων εκπ/κών μετέχουν σ΄ αυτό:
Α. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Ο ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ», ως τακτικό μέλος με ανα-πληρωματικό μέλος, τον KΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, Πρόεδρο Σ.Ι.Σ.
Η ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΑΣΠΑ, των εκπαιδευτηρίων «Α. & Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ», ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό μέλος ,τον ΡΑΠΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΡΑΠΤΟΥ».
Β. ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, που υπηρετεί στη «ΛΕΟΝΤΕΙΟ Σχολή», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ , που υπηρετεί στα «Eκπαιδευτήρια Ράπτου».
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΥΡΚΟΥΔΗΣ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 88.03, που υπηρετεί στη «Αμερικανική Γεωρ-γική Σχολή Θεσσαλονίκης», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΕΛΕΚΟ, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, που υπηρετεί στα «Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη».
Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η ΚΟΛΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ , Διοικητική υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού –  οικονομικού της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, η οποία θα αναπληρώνεται από την ΜΠΟΥΤΛΑ ΕΥ-ΑΓΓΕΛΙΑ, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70 στην Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.
Η θητεία του ανωτέρω Συμβουλίου λήγει στις 31-12-2020.

Στο διευρυμένο ΠΥΣΠΕ μετέχουν και οι:

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Τακτικό μέλος) Παπαδημητρίου Άρτεμις Μιχαήλ ΠΕ60

Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Τακτικό μέλος) Σκόδρα Δήμητρα Ευάγγελος ΠΕ70

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Αναπληρωματικό μέλος) Καραγιώργου Αικατερίνη Βασίλειος ΠΕ70

Εκπαιδευτικός με 15ετή υπηρεσία (Αναπληρωματικό μέλος) Γεωργάκης Νικόλαος Θεόδωρος ΠΕ70

loading...