ΝΕΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από 04.01.2019 έως και 03.09.2019 στο πλαίσιο του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, αποφάσισε ο δήμος Τυρνάβου ως εξής:

Α/Α        Ειδικότητα          Ονοματεπώνυμο             Πατρώνυμο        Τομέας

Δραστηριότητας / Χώρος Απασχόλησης               Παρατηρήσεις

1 ΠΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΑΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΣΟΥΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 αναπτυξη – εργασία – αλληλεγγύη Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση Με τη συνχρηματοδόιηση της Ελλάδας κοίτης Ευρωτταϊκής’Ενωσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

4 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΕΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 28/08/2019

5 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΟΤΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΔΗΤ

6 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΣΙΚΑ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΞΕΦΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

8 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΤΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014¬2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, εκτός των περιπτώσεων του Κεφαλαίου 1.3 που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απασχόληση του εν λόγω προσωπικού σε εργασίες άσχετες, με εκείνες για τις οποίες προσλαμβάνεται, απαγορεύεται. Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Νο 08/2018 Δημόσια πρόσκληση. Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος απασχόλησης το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com