ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ Α.Ο.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΑΑΤ ΣΤ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ

Υπόμνημα με τις θέσεις του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, παρουσίασε στη σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με εκπροσώπους των αγροτών της περιοχής ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Χρήστος Τσιτσιρίγκος ο οποίος και το επέδωσε στον κ. Αραχωβίτη.

Στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

  1. ΘΕΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ 2018 ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 2020

Το ενδιαφέρον των γεωργών – αμπελουργών της χώρας μας, σε συνθήκες οικονομικής κρίσης,  να επενδύσουν στο αμπέλι είναι υψηλό. Αυτό φαίνεται τόσο από τις αιτήσεις τους για νέες φυτεύσεις όσο και από τις αιτήσεις τους για αναδιάρθρωση αμπελιών. Είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων και του Υπουργείου να στηρίξει το ενδιαφέρον αυτό και να δώσει την ευκαιρία αυτή στην αμπελουργία του μέλλοντος.

Το 2018 στην εκπνοή της προθεσμίας υποβολής φακέλων 25/5/2018 για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης αμπελώνων με έγγραφό του το ΥΠΑΑΤ Αριθ. Πρωτ. 2286/74765  (25-5-2018) διευκρινίζει πως για αυτούς τους αμπελουργούς που δηλώνουν οινοποίηση από τον δηλούντα πάνω από  1000 λίτρα (1700 κιλά σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠΑΑΤ 10-7-2018) και  δεν έχουν κάνει δηλώσεις παραγωγής  δεν θα υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα κάτι που οδήγησε στην απόρριψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φακέλων υποβολής (από τα 650 στρ που αιτήθηκαν αναδιάρθρωσηστην περιοχή μας τα 500 απορρίφθηκαν). Οι αμπελουργοί χρησιμοποιούν τη δυνατότητα «οινοποίηση από τον δηλούντα» της δήλωσης συγκομιδής για απόσταξη των λεγόμενων «διημέρων» και δεν παράγουν οίνο ώστε να κάνουν δήλωση παραγωγής. Μέρος των αμπελουργών,  23 άτομα, που απορρίφθηκαν έκαναν ενστάσεις που άμεσα απορρίφθηκαν και αυτές.

Είναι γεγονός πως οι Κοινοτικοί Κανονισμοί  δίνουν την ευχέρεια στο κράτος μέλος να χειριστεί  την εφαρμογή του προγράμματος της αναδιάρθρωσης και εκφράζονται ενισχυτικά στη δράση αυτή. Με βάση τα παραπάνω  και δεδομένου ότι το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης αμπελώνων και η ενίσχυση της δράσης αυτής είναι διαρθρωτικής σημασίας για την ελληνική αμπελουργία αφού παρεμβαίνει και εκσυγχρονίζει τον πυρήνα της παραγωγής, προτείνεται:

– ΝΑ  ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΙ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ  ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ  ΜΟΝΟ ΤΩΝ  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

– ΝΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΑΑΤ ΠΩΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2019-2020

– ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΑ 1700 ΚΙΛΑ

  1. ΘΕΜΑ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΣΕΙΣ

Να διεκδικηθεί από το ΥΠΑΑΤ η δυνατότητα της χώρας μας να επαναχρησιμοποιήσει τα δικαιώματα νέας φύτευσης που χορηγήθηκαν σε δικαιούχους  αλλά τελικά δεν εγκατέστησαν αμπελώνα μετά την πάροδο τριών χρόνων όπως προβλέπεται. Δεδομένου ότι πολλά στρέμματα δεν έχουν εγκατασταθεί και το ενδιαφέρον για νέες φυτεύσεις είναι υψηλό είναι σημαντικό το 1% που χορηγείται στη χώρα μας να αξιοποιείται πλήρως.

  1. ΘΕΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕ ΚΛΩΝΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

Δεδομένου ότι:

–              διαχρονικά υπάρχουν ενδείξεις διαφορετικών κλώνων στην ίδια ποικιλία

–              υπάρχουν ακόμα αμπέλια με ηλικία 50-40-30 χρόνων

–              υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον από τους αμπελοκαλλιεργητές για αναδιάρθρωση των παλιών αμπελιών με κίνδυνο να χαθεί το γενετικό υλικό

–              η ποικιλία και η αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πιθανών επιμέρους κλώνων είναι εξαιρετικής σημασίας για το μέλλον της αμπελουργίας της περιοχής και της ταύτισης της ποικιλίας με αυτή

–              υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για επιλογή κλώνων

ο ΑΟΣ Τυρνάβου κρίνει αναγκαίο να ξεκινήσει, στα πλαίσια ενός προγράμματος με τη στήριξη του ΥΠΑΑΤ και σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, την επισήμανση, αξιολόγηση και αναπαραγωγή των κλώνων (ή του κλώνου) εκείνου που μεγιστοποιεί τα πλεονεκτήματα της ποικιλίας.