ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2,5 ΕΚ. € ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ “ΦΙΛΟΔΗΜΟ” Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ η υποβολή της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας

«Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του ΥΠ.ΕΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.

Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή αγωγών ομβρίων και συνοδών έργων στους οικισμούς Τυρνάβου και Αργυροπουλίου που υπάγονται στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. Επίσης, θα γίνουν και τοπικές παρεμβάσεις και στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου όπου υπάρχει πρόβλημα συλλογής ομβρίων υδάτων και βρίσκονται σε περιοχές επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας, σύμφωνα  με τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

Με το τέλος της συνεδρίασης ο δήμαρχος και πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. κ. Παναγιώτης Σαρχώσης δήλωσε ότι η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου ο Δήμος Τυρνάβου να μπορέσει να δημιουργήσει όλες εκείνες τις υποδομές που θα τον καταστήσουν το δυνατόν προστατευμένο από τα πλημμυρικά φαινόμενα που τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνή και ακραία εμφάνιση έχουν.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com