ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΗ “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Παρέμβαση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε να δημοσιευθούν στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” οι αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων και διευθυντών στην Περιφέρεια, ζητούν με επιστολή τους προς τους συναρμόδιους υπουργούς, τον Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης και τον Περιφερειάρχη οι αιρετοί εκπρόσωποι στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Περιφέρειας, Π. Σκάμπουρας, τακτικό μέλος και Ευτ. Ζησοπούλου αναπληρωματικό μέλος.

Στην επιστολή τους μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι δια της παρούσης επιθυμούν να θέσουν υπόψη των παραπάνω, σειρά παραλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την έκδοση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων και Διευθυντών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. “Το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις προϊσταμένων και Διευθυντών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι οποίες βασίστηκαν στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 2869/29-10-2018, απόφαση κατανομής των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 7553/29-10-2018 (ΠΕ Μαγνησίας), 2872/29-10-2018 (ΠΕ Λάρισας), 236027/5271/29-10-2018 (ΠΕ Καρδίτσας) & 5610/236213/29-10-2018 (ΠΕ Τρικάλων), αποφάσεις τοποθέτησης υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίες κατά πλήρη παράβαση της νομίμου διαδικασίας, ουδέποτε δημοσιεύτηκαν στο πρόγραμμα “Διαύγεια”, Ν. 3861/2010”, σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Σε άλλο σημείο της επιστολής τους αναφέρουν και τα εξής:

“Εν προκειμένω, οι επίμαχες αποφάσεις τοποθέτησης των υπαλλήλων ανά κατηγορία/βαθμίδα και κλάδο/ειδικότητα, στις Οργανικές μονάδες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δε δημοσιεύτηκαν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», παρά τη ρητή πρόβλεψη του άρθ. 2 του Ν. 3861/2010, βάσει του οποίου οι πράξεις αυτές θα πρέπει να αναρτώνται αμελλητί στο διαδίκτυο και ισχύουν από την ανάρτησή τους.

Μάλιστα, η μη ανάρτηση στο διαδίκτυο των επίμαχων αποφάσεων προκάλεσε στους συναδέλφους βλάβη, διότι δεν έχουν λάβει γνώση των αποφάσεων τοποθέτησης του συνόλου των υπαλλήλων του κλάδου και του βαθμού τους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να διεκδικήσουν τα έννομα συμφέροντά τους.

Εξ αυτού του λόγου και για όλα τα λοιπά ζητήματα που εν γένει διαπιστώνονται κατά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων και με πρόθεση τη διασφάλιση της νομίμου δράσεως της δημόσιας διοίκησης, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων των συναδέλφων, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση της νομιμότητας”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com