ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι την Παρασκευή 25.01.2019, στις 19:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ποσού & κατανομή
 2. Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών 3. Τροποποίηση ΟΕΥ Δήμου Τεμπών
 3. Αναμόρφωση (1η) Προϋπολογισμού
 4. Επί αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προϋπολογισμός & ΟΠΔ 2019»
 5. Ορισμός μελών, για την Επιτροπή Χαρακτηρισμού Χώρων Αιγιαλού – Παραλίας, ως πολυσύχναστων
 6. Ανανέωση Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 9 του Ν.2881/2001
 7. Ορισμός Εκπροσώπου για την Επιτροπή θαλάσσιων μέσων αναψυχής
 8. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
 9. Ορισμός Δημ. Συμβούλου στην Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων
 10. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνα)
 11. Προϋπολογισμός & Πλαίσιο Δράσης ΔΗΚΕΔΗΤ 2019
 12. Επί αιτήσεως Φιλανθρωπικού Σωματείου Γυρτώνης «ΣΤΗΡΙΖΩ»
 13. Απολογισμός έτους 2018 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
 14. Προϋπολογισμός έτους 2019 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ
 15. Έγκριση συμμετοχής – Υποβολή αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV
 16. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ», εργολαβίας Νάρη Αστ.
 17. Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ», εργολαβίας Νάρη Αστ.
 18. Προσδιορισμός Δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ)
 19. Αναμόρφωση (1η) Τεχνικού προγράμματος
 20. Παραλαβή και έγκριση σχεδίου τροποποίησης για την σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ
 21. Αποδοχή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας για τη σημειακή τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ
 22. Επί αιτήματος Κολλάτου Βασιλείου

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com