ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στο πλαίσιο δικτύωσης με άλλους φορείς και υπηρεσίες, το Κέντρο Κοινότητας και το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Τυρνάβου πραγματοποίησε την Τρίτη στις 27/11/2018 ενημερωτική συνάντηση με τον επιστημονικό συνεργάτη και συντονιστή του Δικτύου Υπηρεσιών

Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων (ΔΥΠΣΕΑ) του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, κο Κωνσταντίνο Παναγούλη και την Παρασκευή 25/1/2019 συνάντηση με την Περιφερειακή Διευθύντρια, την Διευθύντρια του ΚΠΑ2 και τους εργασιακούς συμβούλους του ΟΑΕΔ. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τη διευκόλυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας των ανέργων με αυξημένες κοινωνικές ανάγκες, για τους οποίους απαιτείται ενίσχυση του συντονισμού των μέτρων ενεργοποίησης και των υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα, με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και η οργάνωση εργαστηρίων από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών της τοπικής κοινωνίας του Δήμου σε εργασιακά θέματα.

Με το επιστημονικό προσωπικό του ΟΑΕΔ τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν η ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους, η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και η ενημέρωση για τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, τα επιδόματα ανέργων, αλλά και για την συνολικότερη δράση του ΟΑΕΔ. Τα Κέντρα Κοινότητας αναμένεται να συνεργάζονται με τον ΟΑΕΔ, τις υπηρεσίες δια βίου μάθησης και την τοπική αγορά εργασίας με στόχο την ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Τυρνάβου εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το Κέντρο Κοινότητας ως δομή αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των πολιτών που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Για πληροφορίες αναφορικά με τις δράσεις του Κέντρου Κοινότητας, Κεντρική Πλατεία 5, τηλ:2492350315 email: kentrokoinotitasdt@gmail.com και Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, τηλ:2492350184 email: kentrokoinotitasromadt@gmail.com καθημερινά ώρες υποδοχής κοινού 08:00-14:00.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ