ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛ. ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο Γ. ΔΟΔΟΝΤΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΤΗΝ ΕΛΜΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ

Με αφορμή ρεπορτάζ της σελίδας για καταγγελίες της ΕΛΜΕ Τρικάλων σε βάρος της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου Ελ. Ξυνοπούλου και του προϊσταμένου του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Γ. Δοδοντσάκη για τη διάδοση ερωτηματολογίου της πρώτης μέσω mail της υπηρεσίας ο κ. Δοδοντσάκης έδωσε τη δική του απάντηση κρατώντας αποστάσεις από την ενέργεια της κ. Ξυνοπούλου με την οποία διαφωνεί ενώ

διαψεύδει την ΕΛΜΕ στα περί δικής του εμπλοκής στο όλο θέμα και σημειώνει ότι η εμπλοκή του ίσως εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

Αναλυτικά ο κ. Δοδοντσάκης αναφέρει:

“Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου σε δημοσίευμά σας με αφορμή την εις βάρος μου καταγγελία της ΕΛΜΕ Τρικάλων, αναφέρω τα ακόλουθα:

1ον. Όντως η κ. Ξυνοπούλου για τους δικούς της λόγους έστειλε διά του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας ερωτηματολόγιο προς τους συναδέλφους όλων των σχολικών μονάδων Θεσσαλίας.

2ον. Η αποστολή έγινε με πρωτοβουλία της χωρίς να ερωτηθεί ή να ενημερωθεί το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ( Η Ολομέλεια) ούτε ο Οργανωτικός Συντονιστής.

3ον. Υπήρχε πλήρης άγνοια του Οργανωτικού Συντονιστή αποστολής του ερωτηματολογίου ως τη στιγμή που δυο – τρεις συνάδελφοι τηλεφώνησαν ρωτώντας αν οφείλουν να απαντήσουν, επισημαίνοντας προβλήματα του ερωτηματολογίου .

4ον. Με την κατ’  αυτόν τον τρόπο περιελθούσα πλέον γνώση του θέματος στον Οργανωτικό Συντονιστή προέβην σε σχετικές παρατηρήσεις  και συστάσεις στην κ. Ξυνοπούλου τονίζοντας αφενός ότι ήμουν αντίθετος με τον τρόπο αποστολής προσωπικών της ενδιαφερόντων μηνυμάτων με αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπηρεσίας και αφετέρου ότι έπρεπε να έχει ερωτηθεί / ενημερωθεί, αν όχι η Ολομέλεια, τουλάχιστον ο Οργανωτικός πριν προβεί στην αποστολή του ερωτηματολογίου και ότι όφειλε – ούτως εχόντων – να βρει κάποιο τρόπο να διορθωθεί το πρόβλημα.

5ον. Ανέφερα στις κυρίες της Γραμματείας ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί παρόμοιο θέμα και να μην αποστέλλεται οτιδήποτε χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή μου.

6ον Ανέφερα το θέμα σε συναδέλφους μου, ώστε να είναι ενήμεροι και να μην υποπέσουν σε παρόμοια παρατυπία.

7ον. Θεώρησα το θέμα λήξαν προς αποφυγή αναστάτωσης.

8ον. Είναι ψευδές ότι έγινε υπενθύμιση της αποστολής του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου από εμένα.  Όντως έγινε υπενθύμιση αλλά αφορούσε ερωτηματολόγια που είχαν σταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες και σε όλους τους συναδέλφους με απόφαση της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και αφορούσαν σε διερεύνηση των εκπαιδευτικών /επιμορφωτικών αναγκών τους.  Μάλλον η ΕΛΜΕ Τρικάλων δεν ήταν προσεκτική όσο θα όφειλε.

Σωστά η ΕΛΜΕ Τρικάλων καταθέτει τους προβληματισμούς της και θα βοηθούσαν τους συναδέλφους – γιατί όχι και τον Οργανωτικό – αν επιλεγόταν ως χρόνος καταγγελίας ο εγγύτερος προς το γεγονός, δηλαδή ένα τρίμηνο σχεδόν νωρίτερα από σήμερα. Η έγκαιρη καταγγελία πιθανόν να οδηγούσε  στη διαφύλαξη των συμφερόντων των συναδέλφων και στην προστασία τους από τα “επιστημονικά τρωτά ” του ερωτηματολογίου. Το πρόβλημα θα μπορούσε να διορθωθεί  και να προστατευθεί όλη η Ακαδημαϊκή Κοινότητα.

Δημιουργεί κατά συνέπεια απορίες εύλογες σε κάθε λογικά σκεπτόμενο, γιατί τώρα και όχι τότε. Η ετεροχρονισμένη αντίδρασή της ΕΛΜΕ Τρικάλων μου επιτρέπει να υποθέσω ότι η εις βάρος μου άδικη καταγγελία της, σε τόσο ακατάλληλο και άκαιρο για την υπόθεση χρόνο, υπηρετεί άλλους στόχους και σκοπούς.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Δρ Γιώργος Δοδοντσάκης

Οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ”