ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΤΑΞΙ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Ν.4070/2012  (ΦΕΚ  82/τΑ/10-04-2012)  «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών   επικοινωνιών,   Μεταφορών   &   Δημοσίων   Έργων   και   άλλες διατάξεις », καθώς και την αριθμ.  222/2012 (ΦΕΚ 3350/τ.Β΄/14-12-2012) απόφαση  του  Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για απόκτηση νέας άδειας

ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι την  Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.

Την πλήρη πρόσκληση, καθώς και σχετική αίτηση, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr/ .

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.