ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21/3 ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου στις 18.00΄ θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Κατανομή υπολοίπου εσόδων ΚΑΠ έτους 2018 (9η – 12η δόση έτους 2018). (ΑΔΣ 254/2018).
 2. Παράταση συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Τυρνάβου».
 3. Παράταση συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014», για την ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
 4. Οριστική ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Τυρνάβου με οικόπεδο ιδιοκτησίας της εταιρείας «Σ. ΚΟΥΤΑΛΟΥ – Χ. ΚΟΥΤΑΛΟΥ Ο.Ε.».
 5. Ολοκλήρωση διαδικασίας δωρεάς ακινήτου Συλλόγου Τυρναβιτών Θεσσαλονίκης «Αχ. Τζάρτζανος».
 6. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2019.
 7. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) – Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού.
 8. Διαγραφή χρεών.
 9. Έγκριση διοργάνωσης της ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου. – Ορισμός μελών Επιτροπής εμποροπανήγυρης.
 10. Έγκριση επιβολής και καθορισμός τέλους χρήσης δημοτικών χώρων της ετήσιας εμποροπανήγυρης της Δ.Κ. Τυρνάβου του Δήμου Τυρνάβου.
 11. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου.
 12. Έγκριση συνδιοργάνωσης 4ης Γιορτής Ανθοκομίας στον Αμπελώνα.
 13. Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τυρνάβου.
 14. Ορισμός Καλλιτεχνικού Διευθυντή της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου.
 15. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου στο Δήμο Τυρνάβου.
 16. Επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Σωματείου Ατόμων με αναπηρίες και μη «Η ΦΛΟΓΑ», με την οποία ζητά οικονομική ενίσχυση.
 17. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 219 παρ. 5 του ν.4412/2016).
 18. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ