ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η τελετή απονομής πτυχίων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς απόφοιτους καθώς και η τελετή αναγόρευσης και καθομολόγησης των Διδακτόρων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 01 Απριλίου 2019 στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης» του Τμήματος Ιατρικής στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 09:45

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ Τμήματος Ιατρικής : 10:30

             Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.

             Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη.

             Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Αθανασίου Γιαννούκα.

             Απονομή αριστείων στους αριστεύσαντες αποφοίτους του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

             Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζήση Μαμούρη.

             Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη.

             Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής Καθηγητή κ. Αθανασίου Γιαννούκα

             Χαιρετισμός Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

             Απονομή αριστείων στους πρωτεύσαντες  απόφοιτους των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Έναρξη τελετής ορκωμοσίας αποφοίτων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Ιατρικής, παρουσία των Διευθυντών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Απονομή Πτυχίων:

  1. «ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ»
  2. «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

  1. «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»
  2. «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ»
  3. «ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»
  4. «Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ»
  5. «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
  6. «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ»
  7. «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ-ΟΡΘΟΥ»

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 12:45

ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 13:00

–              Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή κ. Ζ. Μαμούρη.

–              Χαιρετισμός Κοσμήτορα Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγητή κ. Ιωάννη Στεφανίδη.

–              Χαιρετισμός Προέδρου Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή κ. Αθανασίου Γιαννούκα και έναρξη τελετής αναγόρευσης και καθομολόγησης Διδακτόρων Τμήματος Ιατρικής.

ΛΗΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ