509.000 € ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Παναγιώτης Σαρχώσης συγχαίρει τους υπαλλήλους των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου, που υπερέβαλαν εαυτούς, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία σε σχέση με την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δήμου ύψους 509.099,09€ μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

Με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατό άμεσα να πληρωθούν οφειλές σε προμηθευτές του Δήμου Τυρνάβου και να πέσει ‘ζεστό’ χρήμα στην τοπική αγορά, πράγμα θετικό στη σημερινή συγκυρία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com