ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ ΜΕ ERASMUS+ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 7ου ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Σε συνέχεια υλοποίησης κινητικότητας μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης αας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, 16 μαθητές συμμετέχουν  σε εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  με τίτλο: «ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

από 26/3/2019 έως  10/4/2019 στην πόλη της Βιέννης στην  Αυστρία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com