ΜΕ ERASMUS+ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (φωτο)

Σε εκπαιδευτικά ταξίδια σε Γερμανία και Πολωνία με πρόγραμμα ERASMUS+ στο πλαίσιο του σχεδίου «ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» βρίσκονται συνολικά είκοσι μαθητές και έξι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ Τυρνάβου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στην δράση της Πολωνίας συμμετέχουν δέκα (10) μαθητές και τέσσερις (4) συνοδοί καθηγητές. Η ομάδα των μαθητών  έχει επιλεγεί από τους Τομείς Μηχανολογίας – ειδικότητα Τεχνικού Οχημάτων  που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του σχεδίου ώστε να έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία από την ροή διάρκειας 14 ημερών και δύο ημερών ταξιδιού στην περιοχή της Wroclaw .

Στην δράση της Γερμανίας συμμετέχουν, επίσης, δέκα (10) μαθητές και δύο (2) συνοδοί καθηγητές για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η ομάδα αποτελείται, επίσης, από μαθητές του τομέα της Μηχανολογίας και επί το πλείστον  ειδικότητας Τεχνικών Οχημάτων, και θα έχει βάση την Λειψία της Γερμανίας. Οι μαθητές μας θα συμμετέχουν σε διαδικασίες συντήρησης και επισκευής προς απόκτηση πρακτικής εμπειρίας σε εγκαταστάσεις στην Γερμανία.

Αναμενόμενα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες, είναι η:

– Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης-κατάρτισης με την παροχή  σύγχρονων και ελκυστικότερων γνώσεων λόγω της μεταφοράς καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας από τις χώρες υποδοχής

– Αύξηση της ικανότητας δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βελτίωση δεξιοτήτων διαχείρισης (προετοιμασία, υλοποίηση, εποπτεία, παρακολούθηση και αξιολόγηση) προγραμμάτων και στρατηγικών διεθνοποίησης, διεύρυνση συνεργασίας με ευρωπαϊκούς εταίρους.

– Βελτίωση των προσόντων του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, της επαγγελματικής τους εξέλιξης και βελτίωση των διαδικασιών αξιολόγησης, αναγνώρισης και επικύρωσης γνώσεων που αποκτώνται σε περιόδους κατάρτισης στο εξωτερικό.

– Πιο σύγχρονο και δυναμικό επαγγελματικό περιβάλλον στο εσωτερικό του ΕΠΑΛ, πρόθυμο να ενσωματώσει ορθές πρακτικές και νέες μεθόδους στις καθημερινές δραστηριότητες· ανοιχτό σε συνέργειες με οργανισμούς που ενεργοποιούνται σε διαφορετικούς κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και εργασιακούς τομείς.

– Και βέβαια, ίσως το σημαντικότερο όλων, εμπειρίες ζωής από άλλες ευρωπαϊκές κουλτούρες τόσο επαγγελματικές αλλά και τρόπου ζωής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com