ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

Υπογράφηκε σήμερα στη Λάρισα συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Λάρισας (ΙΝΚΑΔΙΛ) και του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Καβάλας (ΙΝΚΔΚ) με σκοπό μεταξύ των άλλων, τόσο τη δημοσιότητα και προβολή  της διαμεσολάβησης και την παροχή κάθε σχετικής πληροφόρησης στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας

και της Μακεδονίας, όπου δραστηριοποιούνται οι δύο φορείς, όσο και την  ουσιαστική προαγωγή του θεσμού αυτού αλλά και των άλλων εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών μέσω της  επαφής με τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το Ελληνικό Δικαστικό σύστημα, ώστε να κατανοηθεί, να γίνει αποδεκτός και να υιοθετηθεί ως ένας εναλλακτικός και παραγωγικός τρόπος για την επίλυση ιδιωτικών διαφορών.

Η συμφωνία η οποία υπογράφηκε από τους προέδρους των δυο φορέων Δημήτριο Κατσαρό και Βασίλειο Αργυρίου, προέκυψε, αφού απευθύνθηκε προς τούτο το ΙΝ.Κ.Δ. Καβάλας  προς το ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ. Λάρισας, μετά την σημαντική συμβολή του τελευταίου στην προώθηση του θεσμού της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και την μέχρι τώρα δραστηριότητά του στον τομέα της εκπαίδευσης διαμεσολαβητών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com