5.000.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ

Ένα έργο προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ που αφορά το αποχετευτικό σύστημα της Τσαριτσάνης ξεκίνησε και αναμένεται με την ολοκλήρωσή του να συμβάλει τα μέγιστα στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στις οικιστική ανάπτυξη του ιστορικού χωριού.

Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων της Τσαριτσάνης στην υπάρχουσα Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας. Η συλλογή των λυμάτων θα γίνει με σύστημα βαρυτικού δικτύου, ενώ στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο θα τοποθετηθεί αντλιοστάσιο για την μεταφορά των λυμάτων με καταθλιπτικό αγωγό σε κεντρικό φρεάτιο συλλογής στο δίκτυο αποχέτευσης  της Ελασσόνας από το οποίο θα οδηγούνται για επεξεργασία στην  Ε.Ε.Λ. Ελασσόνας.

Περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή φρεατίων σύνδεσης των κατοικιών με τον κεντρικό αγωγό.

Κατασκευαστικά στοιχεία

Εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων συνολικού μήκους 15.120 μ.

Καταθλιπτικός αγωγός συνολικού μήκους 3.190 μ.

Ένα αντλιοστάσιο λυμάτων

423 φρεάτια επίσκεψης

700 φρεάτια σύνδεσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.984.999,99 € 

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου τονίζει:

«Ένα ακόμα μεγάλο έργο ξεκινά με στόχο την οικιστική αναβάθμιση της Τσαριτσάνης, την προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των αναγκών της περιοχής. Με προγραμματισμό και σχέδιο αλλάζουμε τον Δήμο Ελασσόνας, ικανοποιώντας πάγια αιτήματα των κατοίκων της επαρχίας, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, συνθήκες ανάπτυξης και προόδου. Συνεχίζουμε…».

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ