7ο ΕΠΑΛ: ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δράσεων του 7ου ΕΠΑΛ Λάρισας, οι 16 μαθητές που συμμετείχαν στο εγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  με τίτλο: «ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ στην πόλη της Βιέννης στην  Αυστρία μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με τους μαθητές της Β’ τάξης του 7ου ΕΠΑΛ σε εκδήλωση στο χώρο του σχολείου την Πέμπτη.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com